Ngày 2 tháng 12 năm 2021
SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC | TỔNG ĐÀI TƯ VẤN - GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 088 91 90 555 |

Bắt đầu từ ngày 01/10/2021, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc "5 tại chỗ" đối với 08 thủ tục hành chính của sở Tư pháp và sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 14420
Đã truy cập : 47818252