Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 66,41%

26/09/2023 08:01 Số lượt xem: 103

Tính chung tháng 9/2023, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận mới 13.135 hồ sơ (tăng 3.811 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2022), trong đó tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 66,41%

Theo đó, đã giải quyết 11.252 hồ sơ (chiếm 85,66%); đang giải quyết 1.360 hồ sơ (10,35%); yêu cầu bổ sung hồ sơ, công dân yêu cầu rút hồ sơ, thực hiện nghĩa vụ tài chính là 523 hồ sơ (3,98%).

Đoàn viên Trung tâm phát tờ rơi hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Trung tâm trực tiếp trả 4.908 kết quả;  hỗ trợ gửi 736 kết quả đến địa chỉ theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp qua Bưu điện tỉnh; tiếp nhận 134 lượt hỏi của người dân và doanh nghiệp qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử... về cách thức thực hiện TTHC, kết quả giải quyết và các vướng mắc khi thực hiện TTHC; đẩy mạnh thực hiện việc giải quyết TTHC theo cơ chế “5 tại chỗ”. Đến nay, đã có 14/17 sở, ban, ngành triển khai thực hiện tại Trung tâm và đã giải quyết 3.966 hồ sơ trong tháng 9 (tăng 1.752 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2022).

Trung tâm tập trung thực hiện nghiêm quy trình số hoá hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trong tháng đã có 3.296 kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hoá theo quy định. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; nâng cao tiện ích của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 01/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trung tâm triển khai mô hình “Quầy Thanh niên hỗ trợ công dân” trong giải quyết thủ tục hành chính do Chi đoàn Trung tâm thực hiện. Trong đó, tập trung hỗ trợ công dân bấm số thứ tự, đăng ký tài khoản, thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, trong tháng đã hướng dẫn, hỗ trợ tạo 775 tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cho người dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện giao dịch tại Trung tâm, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho công dân, tổ chức trong việc nộp hồ sơ và nhận kết quả, tránh để xảy ra tình trạng người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Kịp thời tương tác, tiếp nhận và giải quyết thắc mắc, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua số tổng đài 088.91.90.555 và các trang thông tin điện tử, Zalo, Facebook của Trung tâm.

Trong thời gian tới, Trung tâm đẩy mạnh rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC ở cả 3 cấp; triển khai biên lai điện tử trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với cơ quan có liên quan kiểm tra, cấu hình lại quy trình giải quyết thủ tục hành chính nhằm đảm bảo xác định đúng trạng thái chậm muộn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số đến các gia đình, người dân, đồng thời hướng dẫn người dân cài đặt, nắm kỹ năng sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản và giúp người dân thuận lợi trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Trần Quang Nghĩa