HƯỚNG TỚI NỀN HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ

02/06/2022 14:55 Số lượt xem: 52

Với phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả phục vụ”, Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh đang từng bước hướng tới nền hành chính phục vụ.


Logo của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống hông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh là sự kết hợp của các yếu tố dân tộc và phong cách thiết kế theo chủ nghĩa tối giản.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và khu vực, xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tình hình mới. Việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC là vô cùng cần thiết để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Trong đó, bản sắc thương hiệu đã được thiết kế thống nhất cho Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

Theo tài liệu hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, tên thương hiệu của Bộ phận Một cửa cấp tỉnh sẽ là “Trung tâm Phục vụ hành chính công (tên tỉnh, thành phố)” và khẩu hiệu là “Hành chính phục vụ”. Trong Từ điển tiếng Việt, “Phục vụ” được hiểu là khi ta làm công việc thuộc trách nhiệm của mình một cách nghiêm túc. Bởi ta xác định được nó là nghiêm túc nên ta sẽ làm hết khả năng của mình, nhằm đem lại cho khách hàng được sự thoải mái và hài lòng. Việc đưa từ “Phục vụ” vào tên thương hiệu cho thấy tinh thần và thái độ hết lòng phục vụ nhân dân của Bộ phận Một cửa và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Đối với Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh, “Tinh thần phục vụ” luôn được chú trọng ngay kể từ khi đi vào hoạt động cho đến nay. Cấp ủy, Ban Giám đốc Trung tâm đã luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo đúng định hướng, kịp thời, hiệu quả, toàn diện trên các lĩnh vực. Trong công tác chỉ đạo, điều hành luôn chú trọng phát huy, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống nhất phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị; không ngừng nâng cao văn hóa công vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, phục vụ nhân dân, góp phần hình thành thái độ, phong cách ứng xử chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức.

Nhờ sự quyết liệt, đồng bộ, nhạy bén, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cùng sự nỗ lực của CBCCVC; Trung tâm Hành chính công tỉnh đã phát huy được sức mạnh tập thể, đoàn kết, thống nhất đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như:

Trong 5 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 362.173 TTHC; tỷ lệ trả trước và đúng hạn đạt 100%. Trong đó số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến năm 2020 là 26.215 hồ sơ đạt tỷ lệ 28%, năm 2021 là 41.859 hồ sơ đạt tỷ lệ 41% và trong 3 tháng đầu năm 2022 là 11.552 hồ sơ đạt tỷ lệ 46%. Năm 2018, Trung tâm đã vinh dự được Văn phòng Chính phủ tặng thưởng bằng khen. Hiệu quả của mô hình Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh đã có sự tác động tích cực, lan tỏa đến các địa phương khác.

Trung tâm đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng hệ thống phần mềm, bố trí cơ sở vật chất chuẩn bị thực hiện triển khai tiếp nhận và giải quyết “5 tại chỗ”. Đề án “Đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng giải quyết dịch vụ công tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và bộ phận một cửa ở cấp xã, góp phần cải thiện thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025” đã được đưa vào thực tiễn đạt hiệu quả cao.

Theo kết quả Chỉ số SIPAS của tỉnh Bắc Ninh năm cho thấy: 89,89% tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng với tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính Nhà nước; 90,11% tỷ lệ hài lòng về thủ tục hành chính (TTHC); 90,22% tỷ lệ hài lòng về công chức trực tiếp giải quyết TTHC; 89,76% tỷ lệ hài lòng về kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công và 90,45% tỷ lệ hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã có nhiều sáng kiến được áp dụng như: Số hóa giấy biên nhận; khảo sát trực tuyến ý kiến của tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC; tập trung 1 đầu mối trả kết quả, thực hiện thu phí bằng biên lai; Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tận nơi trong đại dịch Covid - 19; ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook trong việc tuyên truyền, tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị; ứng dụng trong việc theo dõi, giám sát quá trình giải quyết TTHC; thực hiện nhắn tin tự động cập nhật trạng thái hồ sơ giúp công dân, doanh nghiệp chủ động thực hiện các giao dịch. Qua đó giúp giảm thời gian, chi phí trong giải quyết TTHC đối với cơ quan nhà nước và công dân; giảm biên chế cho các cơ quan chuyên môn. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến ngày càng được người dân, doanh nghiệp sử dụng và đạt tỷ lệ tăng dần theo thời gian. Các đơn vị thực hiện áp dụng quy trình điện tử gắn với số hóa toàn bộ hồ sơ, kết quả TTHC để xử lý trên phần mềm dịch vụ công và áp dụng chữ ký số để phê duyệt kết quả, qua đó có thể thực hiện in ấn, phát hành kết quả TTHC ngay tại Trung tâm.

Không thể phủ nhận việc Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh được thành lập đi vào hoạt động đã và đang mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Hy vọng rằng cùng với tất cả sự nỗ lực, đoàn kết của đội ngũ CBCCVC giỏi về chuyên môn, luôn tận tâm và chân thành, Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh sẽ có thể phát triển bền vững, tạo bước tiến đột phá trong tương lai.

Đ.H