Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 101
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 03/TB-TTHCC Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Lĩnh vực khác 10/04/2024
2 1086/UBND-KTTH Công văn về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị khóa XII Lĩnh vực khác 04/04/2024
3 53/BC-TTHCC Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Lĩnh vực khác 04/04/2024
4 55/TTHCC-KHTH Công văn góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi). Lĩnh vực khác 04/04/2024
5 54/BC-TTHCC Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 55 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chương trình cải cách tổng thể hành chính tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2030. Lĩnh vực khác 04/04/2024
6 52/BC-TTHCC Báo cáo tình hình, kết quả triển khai xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" từ ngày 28/3/2024 đến 03/4/2024 Lĩnh vực khác 03/04/2024
7 54/TTHCC-KHTH Công văn góp ý Chương trình hành động thực hiện kết luận số KL-69/TW của Bộ Chính trị Lĩnh vực khác 03/04/2024
8 55-CTr/ĐUK Chương trình công tác tháng 4 năm 2024 Lĩnh vực khác 03/04/2024
9 1069/UBND-KGVX Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao Lĩnh vực khác 03/04/2024
10 108/KH-UBND Kế hoạch điều hành tăng trưởng kinh tế - xã hội Quý II/2024 Lĩnh vực khác 03/04/2024
11 1054/UBND-KSTT Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC và công bố, đơn giản hóa TTHC nội bộ Lĩnh vực khác 02/04/2024
12 1057/UBND-XDCB Công văn về việc đẩy mạnh thực hiện chi trả không dùng tiền mặt trong thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn toàn tỉnh Lĩnh vực khác 02/04/2024
13 259/TTr-NV4 Công văn về việc triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực khác 02/04/2024
14 606-CV/ĐUK Hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI năm 2023 - 2024 Lĩnh vực khác 02/04/2024
15 33/BC-VNC Báo cáo cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp Lĩnh vực khác 02/04/2024
16 338/QĐ-UBND Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Lê Đức Kỳ giữ chức Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh Lĩnh vực khác 01/04/2024
17 337/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Lĩnh vực khác 01/04/2024
18 32-HD/ĐUK Hướng Dẫn Tuyên truyễn 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú Lĩnh vực khác 01/04/2024
19 31-HD/ĐUK Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024) Lĩnh vực khác 01/04/2024
20 1014/UBND-KGVX Công văn về việc tăng cường phòng, chống bệnh Sởi trên địa bàn tỉnh Lĩnh vực khác 29/03/2024
Trang 1/6|<<123456>>|

Hello from PortalLibraryCommon!