Khai trương Trung tâm hành chính công

Quyết định thành lập: Tải về tại đây

Giám đốc Trung tâm: Doãn Duy Tuấn

Phó GĐ Trung tâm: Vũ Thị Nhung

SĐT: 0916 019 299

TTHCC