Khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình

Quyết định thành lập: Tải về tại đây

Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Thị Huấn

Phó giám đốc Trung tâm: Nguyễn Vũ Hóa

SĐT: 02223556999, 02223556555