Khai trương Trung tâm Hành chính công Huyện Yên Phong

Quyết định thành lập: Tải về tại đây

Giám đốc Trung tâm: Ngô Quý Tùng

SĐT: 0984761 592

Phó GĐ: Mẫn Hùng Sơn

SĐT: 0917 507 555

TTHCC