Khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Quế Võ

Quyết định thành lập: Tải về tại đây

Giám đốc Trung tâm: Tô Thành Công

Phó GĐ Trung tâm: Dương Thị Yến

SĐT: 0888686345

TTHCC