Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 27
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 58/QĐ-TTHCC Quyết định thay đổi công chức của Sở Xây dựng được cử đến làm việc chuyên trách tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh năm 2022 Lĩnh vực khác 22/06/2022
2 07/TB-TTHCC Thông báo về việc nghỉ lễ ngày 30/4 và 01/5 năm 2022 Lĩnh vực khác 29/04/2022
3 06/TB-TTHCC Thông báo về giờ tiếp nhận thủ tục hành chính và trả kết quả mùa hè năm 2022 Lĩnh vực khác 13/04/2022
4 36/QĐ-TTHCC Quyết định ban hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Lĩnh vực khác 25/02/2022
5 18/QĐ-TTHCC Quyết định tiếp nhận công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh năm 2022 Lĩnh vực khác 19/01/2022
6 12/TB-HĐXTVC Thông báo Kết quả phỏng vấn của các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Hành chính công tỉnh năm 2021 Lĩnh vực khác 23/12/2021
7 19/TB-TTHCC Thông báo Lịch tiếp công dân Lĩnh vực khác 16/12/2021
8 09/TB-HĐXTVC Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn Lĩnh vực khác 14/12/2021
9 08/TB-HĐXTVC Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện triệu tập phỏng vấn và danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham gia phỏng vấn (vòng 2) Lĩnh vực khác 13/12/2021
10 13/TB-TTHCC Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 Lĩnh vực khác 09/11/2021
11 14/KH-TTHCC Kế hoach tuyển dụng viên chức năm 2021 Lĩnh vực khác 02/11/2021
12 12/TB-TTHCC Thông báo phân công lịch trực trong dịp nghỉ lễ 02/9/2021 01/09/2021
13 72/QĐ-TTHCC Qđ về việc thành lập tổ an toàn covid của trung tâm hành chính công tỉnh 27/08/2021
14 71/QĐ-TTHCC Qđ thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch covid - 19 27/08/2021
15 12/TB-HĐXTVC Thông báo: kết quả phỏng vấn của thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức của trung tâm hành chính công tỉnh năm 2020 20/06/2020
16 07/TB-HĐXTVC Thông báo: danh sách thí sinh đủ điều kiện triệu tập phỏng vấn và danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham gia phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 của trung tâm hành chính công tỉnh bắc ninh 12/06/2020
17 08/TB-TTHCC Thông báo: về việc chuẩn bị bảo vệ chương trình hành động, trước khi bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng kiểm tra giám sát trung tâm hành chính công tỉnh 22/05/2020
18 07/TB-TTHCC Thông báo: về việc đăng ký tham gia xây dựng và bảo vệ chương trình hành động, trước khi bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng kiểm tra giám sát trung tâm hành chính công tỉnh 18/05/2020
19 06/TB-TTHCC Thông báo, tuyển dụng viên chức năm 2020 11/05/2020
20 01/QĐ-TTHCC V/v ban hành quy chế làm việc của trung tâm hành chính công tỉnh bắc ninh 06/01/2020
Trang 1/2|<<12>>|