Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 18
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 13/TB-TTHCC Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 Lĩnh vực khác 09/11/2021
2 14/KH-TTHCC Kế hoach tuyển dụng viên chức năm 2021 Lĩnh vực khác 02/11/2021
3 12/TB-TTHCC thông báo phân công lịch trực trong dịp nghỉ lễ 02/9/2021 01/09/2021
4 72/QĐ-TTHCC qđ về việc thành lập tổ an toàn covid của trung tâm hành chính công tỉnh 27/08/2021
5 71/QĐ-TTHCC qđ thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch covid - 19 27/08/2021
6 12/TB-HĐXTVC thông báo: kết quả phỏng vấn của thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức của trung tâm hành chính công tỉnh năm 2020 20/06/2020
7 07/TB-HĐXTVC thông báo: danh sách thí sinh đủ điều kiện triệu tập phỏng vấn và danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham gia phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 của trung tâm hành chính công tỉnh bắc ninh 12/06/2020
8 08/TB-TTHCC thông báo: về việc chuẩn bị bảo vệ chương trình hành động, trước khi bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng kiểm tra giám sát trung tâm hành chính công tỉnh 22/05/2020
9 07/TB-TTHCC thông báo: về việc đăng ký tham gia xây dựng và bảo vệ chương trình hành động, trước khi bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng kiểm tra giám sát trung tâm hành chính công tỉnh 18/05/2020
10 06/TB-TTHCC thông báo, tuyển dụng viên chức năm 2020 11/05/2020
11 01/QĐ-TTHCC v/v ban hành quy chế làm việc của trung tâm hành chính công tỉnh bắc ninh 06/01/2020
12 14/TB-TTHCC thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức của trung tâm hành chính công tỉnh năm 2019 13/11/2019
13 08/TB-HĐTDVC thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn 28/10/2019
14 07/TB-HĐTDVC thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn và danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham gia phỏng vấn ( vòng 2) tuyển dụng viên chức năm 2019 của trung tâm hành chính công tỉnh 22/10/2019
15 12/TB-TTHCC thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của trung tâm hành chính công tỉnh bắc ninh 20/09/2019
16 34/KH-BQLATTP kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2019 16/09/2019
17 17/TTHCC-KHTH v/v xin ý kiến hoàn thiện dự thảo đề án cải cách thủ tục hành chính 19/03/2018
18 02/TTHCC-KHTH v/v phối hợp thực hiện đề án cải cách hành chính Lĩnh vực khác 10/01/2018
Trang 1/11