Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính  tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

29/08/2023 07:16 Số lượt xem: 558

Việc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công (gọi tắt là Trung tâm) đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm hướng dẫn công dân lấy số thứ tự làm TTHC

Trong những năm tới, phương hướng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh xoay quanh những mục tiêu như:

Thứ nhất: Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết TTHC theo mô hình một cửa, một cửa liên thông

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong mô hình một cửa, một cửa liên thông, nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà nước phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi để cung cấp ngày càng nhiều và tốt hơn dịch vụ công cho xã hội;

- Trang bị máy bấm số để người dân khi đến làm thủ tục sẽ biết số thứ tự của mình, tránh tình trạng chen lấn, người đến trước phải chờ đợi lâu. Sau khi nộp đầy đủ hồ sơ, được cán bộ tiếp nhận thụ lý hồ sơ, cần cung cấp cho công dân phiếu hẹn trả kết quả tự in trên hệ thống phần mềm, trong đó phải có đầy đủ thông tin về cá nhân người nộp hồ sơ, thông tin về hồ sơ, ngày hẹn trả kết quả theo quy định. Ngày hẹn trả trên giấy hẹn được tự động tính toán trên hệ thống phần mềm, tự động trừ đi những ngày cuối tuần, nghỉ lễ;

- Cập nhật hồ sơ lên hệ thống phần mềm, theo dõi thường xuyên quá trình xử lý hồ sơ, phân công nhiệm vụ, từng bước trong quy trình giải quyết hồ sơ cho từng phòng ban, từng cán bộ, đảm bảo đúng quy trình và kết quả được chính xác, đúng hạn; hướng dẫn người dân nộp và tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trên phần mềm, ứng dụng, hạn chế tối đa việc đi lại nhiều lần của người dân để làm một thủ tục;

- Công khai minh bạch các thủ tục hành chính, đăng tải nội dung hồ sơ cũng như quy trình giải quyết trên nhiều nền tảng như phần mềm dịch vụ công của tỉnh, ứng dụng zalo, tin nhắn SMS,… để người dân thuận tiện theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước cũng như giảm chi phí cho người dân, rút ngắn thời gian giao dịch và giảm thiểu số lần đi lại của người dân khi đến làm thủ tục.

- Thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ https://bacninh.gov.vn/ khi có ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ;

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp về tham gia các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao;

- Bố trí, lắp đặt màn hình to đặt tại sảnh Trung tâm kèm bảng chỉ dẫn để hướng dẫn công dân các bước làm thủ tục trực tiếp tại các quầy của bộ phận một cửa, theo dõi quy trình xử lý hồ sơ cũng như các bước hướng dẫn người dân thao tác nộp và nhận hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia để người dân dễ dàng tiếp cận hơn với dịch vụ công, đồng thời lắp đặt các máy tính công cộng để người dân dễ dàng đăng nhập, tra cứu quy trình giải quyết TTHC, tìm hiểu văn bản pháp lý và các biểu mẫu, tờ khai;

- Đầu tư trang bị máy móc, công nghệ hiện đại, các quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phải được trang bị đầy đủ máy in, máy scan, quầy thu phí phải có thêm máy đếm tiền tự động để phục vụ công việc chuyên môn, hồ sơ phải được lưu trữ trên phần mềm, dữ liệu quốc gia, song song với lưu trữ bản giấy;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả có trình độ năng lực cao, biết sử dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên phần mềm, trong giao tiếp với người dân cần phải giữ thái độ niềm nở, đúng mực, không gây phiền hà, sách nhiễu.

Thứ hai, Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống công nghệ thông tin

- Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh để đáp ứng yêu cầu số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả cũng như kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành;

- Nâng cấp, hoàn thiện cổng dịch vụ công của tỉnh để đảm bảo thực hiện xác thực, định danh và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính;

- Tổ chức thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cổng dịch vụ công quốc gia với hệ thống thông tin một cửa điện tử quốc gia với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, phục vụ cho việc liên thông giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

- Xây dựng nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu toàn tỉnh nhằm khai thác tối đa chức năng, tiết kiệm chi phí, bảo đảm hiệu quả. Trên cơ sở đó, nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp như: ứng dụng hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ; tăng cường sử dụng các văn bản điện tử tại cơ quan để hoàn thiện hệ thống ứng dụng văn phòng điện tử; đẩy mạnh việc xây dựng và sử dụng các phần mềm dùng chung, cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ và thông suốt để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp;

- Triển khai số hoá 100% thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC: Phân loại giấy tờ, hồ sơ thực hiện số hóa trong tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, thực hiện lưu trữ điện tử đối với hồ sơ thủ tục hành chính;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu số thay thế cho cơ sở dữ liệu truyền thống để giảm thiểu thời gian, chi phí, tối ưu hóa quy trình hoạt động, gia tăng năng lực cạnh tranh, rút ngắn khoảng cách địa lý, thúc đẩy quá trình phát triển nền hành chính tinh gọn, hiện đại.

- Tổ chức triển khai các ki-ot tự động tại bộ phận một cửa để tư vấn, hướng dẫn kê khai, chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính;

Thứ ba, Nguồn nhân lực

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin nhằm bảo đảm cho sự phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay:

- Nâng cao nhận thức của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức trong Trung tâm về ứng dụng công nghệ thông tin và tầm quan trọng của Chính phủ điện tử. Quan điểm tiếp cận vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC của người đứng đầu rất quan trọng đối với xây dựng Chính phủ điện tử. Người đứng đầu cơ quan đơn vị cần hiểu đúng đắn về công nghệ thông tin, nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và có sự vào cuộc mạnh mẽ của cán bộ, công chức để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi về công nghệ thông tin, đồng thời cũng phải có đội ngũ cán bộ giỏi cải cách, giỏi thủ tục, giỏi quản trị. Để thực hiện việc này, cần phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo chuyên sâu cho các cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin; đào tạo kiến thức nâng cao về quản trị mạng, vận dụng sáng tạo, khoa học công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách tại cơ quan;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin trong giao tiếp với Cơ quan nhà nước, đưa Chính phủ tới gần dân và đưa người dân tới gần Chính phủ;

- Bố trí cán bộ ngồi riêng một quầy hướng dẫn, tạo tài khoản cho công dân, đăng ký sim chính chủ, mã số định danh cá nhận phục vụ việc tạo tài khoản và nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn công dân tra cứu quy trình xử lý hồ sơ trên phần mềm dịch vụ công theo địa chỉ hoặc qua ứng dụng Zalo trên trang Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh;

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh cử cán bộ ngồi tại Trung tâm để tăng cường cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc triển khai Chính phủ điện tử, luân chuyển hồ sơ giữa các phòng ban và vận chuyển kết quả cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu.

Thứ tư, Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện

- Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới;

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đề án, kết nối, chia sẻ thông tin giữa các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công của tỉnh;

- Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn hoặc yêu cầu chi phí ngoài quy định đối với người nộp hồ sơ;

 - Dành ít nhất 1% ngân sách hàng năm cho ứng dụng công nghệ thông tin. Tất cả cán bộ trong cơ quan phải cố gắng, phải tìm cách làm mới, tin học hóa nền hành chính và cơ sở dữ liệu phải được chia sẻ. Cần đầu tư đúng mức cho vấn đề an toàn, an ninh thông tin mạng;

- Ban hành bộ tiêu chí đánh giá chéo chất lượng giải quyết thủ tục hành chính giữa các sở, ngành; bản thân các sở, ngành tăng cường cơ chế khuyến khích, động viên, tự đánh giá và kết hợp với Trung tâm đánh giá chất lượng của công chức, viên chức được cử làm nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm;

- Xây dựng Kế hoạch phát động thi đua ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, nhằm khuyến khích động viên các ngành, các cấp tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn;

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị không nghiêm túc, gây khó khăn, chậm trễ cho việc triển khai thực hiện đề án.

Thứ năm, Tổ chức thực hiện

- Xây dựng và ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa cơ quan đầu mối và các cơ quan phối hợp. Quy chế phối hợp phải đủ mạnh, đủ sức tạo sự gắn kết giữa cơ quan đầu mối và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư, nó chính là xương sống tạo lập ra mô hình một cửa liên thông;

- Phối hợp với phòng Kế hoạch tổng hợp thực hiện rà soát danh mục thủ tục hành chính liên thông cùng cấp, thực hiện xây dựng quy trình, hoàn thiện phần mềm đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính liên thông, tránh tình trạng cắt khúc;

- Tăng cường công khai minh bạch, đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ và công bố mới các thủ tục hành chính để loại bỏ những thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, niêm yết công khai tại bộ phận “một cửa” và trên cổng thông tin điện tử để tổ chức, công dân tiện theo dõi, tra cứu;

- Phát triển mạng lưới, hạ tầng công nghệ thông tin trong toàn tỉnh và kết nối băng thông rộng cố định và di động tới mọi người dân;

- Phối hợp Phòng kiểm tra giám sát nghiên cứu, trang bị hệ thống giám sát, đánh giá tự động sử dụng công nghệ (như trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật…) để phân tích cảm xúc, kết nối với bản đồ bộ phận một cửa, tự động cập nhật dữ liệu và phân tích dữ liệu gốc một cách thường xuyên, liên tục để đưa ra kết quả đánh giá khách quan, trung thực, chính xác về sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, tinh thần, thái độ phục vụ của nhân sự tại bộ phận một cửa (đây là cơ sở để đánh giá, xếp loại nhân sự tại bộ phận một cửa hàng năm. Đồng thời đưa ra những dự báo về xu hướng nhu cầu của người dân, những vấn đề cần tiếp tục cải thiện để nâng cao chất lượng phục vụ. Qua đó tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công);

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh cử cán bộ ngồi tại Trung tâm để tăng cường cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, luân chuyển hồ sơ bản giấy giữa các phòng ban cũng như chuyển phát nhanh kết quả tới địa chỉ yêu cầu cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt đối với hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 4, người dân nộp và nhận kết quả tại địa chỉ đăng ký, cán bộ tiếp nhận hồ sơ chủ động phối hợp liên hệ Bưu điện để gửi kết quả cho công dân, công dân không cần phải đến cơ quan mà vẫn theo dõi và nhận kết quả hồ sơ TTHC;

- Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, xây dựng các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp và trực tuyến;

- Thí điểm tổ chức triển khai các ki-ot thông minh tại bộ phận một cửa để tư vấn, hướng dẫn kê khai, chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính tự động mà không cần phải có sự hỗ trợ, tiếp nhận trực tiếp của cán bộ một cửa;

- Tổ chức bộ phận công chứng, tư vấn hỗ trợ pháp lý liên quan, gắn với bộ phận tư vấn xúc tiến thương mại, khởi nghiệp sáng tạo, tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại Trung tâm cấp tỉnh, huyện một cách đồng bộ, hiệu quả;

- Phổ biến Nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ công chức , nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các loại thủ tục hành chính; Quan tâm sắp xếp, bố trí cán bộ làm việc có năng lực, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn để thực hiện việc rà soát, công khai các thủ tục hành chính được đầy đủ và kịp thời;

- Cung cấp đa đạng các kênh giao tiếp, giúp người dân, doanh nghiệp lựa chọn hình thức xử lý dịch vụ công phù hợp nhất với họ (trực tuyến hoặc trực tiếp tại Trung tâm hành chính công). Từng bước thay đổi thói quen của công dân trong việc sử dụng dịch vụ công thông qua Trung tâm hành chính công, để cung cấp cho người dân, doanh nghiệp những thông tin trực tuyến, dần dần từ bỏ phương thức liên hệ kiểu cũ với cơ quan nhà nước, tiến tới xác định Internet sẽ là kênh cung cấp dịch vụ chính cho công dân;

Do thói quen dùng giấy tờ, tâm lý của người dân lo ngại về sự mất an toàn thông tin khi sử dụng dịch vụ công, hoặc sự chưa rõ ràng về việc chứng thực cho các hồ sơ pháp lý trên mạng, cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lợi ích và sự thuận tiện của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thông qua các hình thức tuyên truyền trực quan, thông qua các tin bài đăng tải trên Trang thông tin điện tử, phóng sự được đăng phát trên các phương tiện truyền thông cơ bản và thân thiện với người dân như tivi, radio, truyền thanh không dây và điện thoại di động; thường xuyên thực hiện các biện pháp phổ biến, hướng dẫn người dân, tổ chức truy cập, nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công thay thế cho cách thức thực hiện thủ tục hành chính công truyền thống, tài liệu hướng dẫn cần được thể hiện dưới dạng các hình thức hình ảnh minh họa hướng dẫn, video hướng dẫn thực hiện cụ thể một thủ tục dịch vụ công trực tuyến; thiết kế các tài liệu hướng dẫn theo từng bước thực hiện dịch vụ dưới dạng tờ gấp để cung cấp cho người dùng tại bộ phận một cửa; xây dựng các clip hoạt họa, trình chiếu các đoạn video hướng dẫn sử dụng dịch vụ; hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện TTHC trên môi trường mạng như Facebook, Zalo để tác động trực tiếp đến giới trẻ và từ đó thêm một kênh thông tin để đưa lợi ích của sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến từng hộ gia đình,… từ đó làm gia tăng mức độ tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Thông qua những phương tiện cơ bản này, mọi gia đình và cá nhân đều có khả năng tiếp cận thông tin về các dịch vụ công của các cơ quan nhà nước.

Công dân đến đóng phí, lệ phí

Trung tâm luôn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cũng như trong hoạt động nội bộ thông qua việc sử dụng hệ thống phần mềm dịch vụ công tại địa chỉ https://dvc.bacninh.gov.vn/ để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC, nộp hồ sơ trực tuyến, luân chuyển hồ sơ TTHC giữa các phòng ban chuyên môn, cập nhật tình trạng xử lý hồ sơ trên phần mềm để cán bộ và người dân, doanh nghiệp thuận tiện tra cứu; thực hiện số hoá thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC; đồng thời sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ; hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành, mạng truyền dữ liệu số, chữ ký số,… giúp phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều hành.

Nguyễn Thị Thu Hương