Trong tháng 11, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt 83%

07/12/2023 08:48 Số lượt xem: 109

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND tỉnh ngày 01/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng cung cấp và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả tích cực.

Theo Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh, tính đến ngày 30/11/2023, tỷ lệ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt trung bình 83%, tăng 55% so với trước khi có Chỉ thị 10, trong đó, cấp tỉnh đạt 81%, cấp huyện đạt 84%.

Công dân đăng ký sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích, gửi kết quả giải quyết thủ tục hành chính về tận nhà

Trung tâm tập trung thực hiện nghiêm quy trình số hoá hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trong tháng 11, tỷ lệ số hoá thủ tục, thành phần hồ sơ trên toàn tỉnh đạt trung bình 90%, tăng 77% so với trước khi có Chỉ thị, cụ thể: cấp tỉnh đạt 98%, cấp huyện đạt 86%.  

Công tác số hóa kết quả lịch sử còn hiệu lực vẫn đang được các đơn vị triển khai thực hiện. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã số hoá được 1688 kết quả TTHC.

Trung tâm triển khai cung cấp dịch vụ thu phí và lệ phí không dùng tiền mặt theo hướng đa dạng, tiện ích, đã góp phần tăng tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến. Do đó, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến trên tổng số hồ sơ có phát sinh nghĩa vụ tài chính ở toàn tỉnh đạt trung bình 36%, tăng 32% so với trước khi có Chỉ thị, cụ thể: cấp tỉnh đạt 47%, cấp huyện đạt 4%.

Tính đến 30/11/2023 đã có 06 đơn vị triển khai biên lai điện tử (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, sở Y tế, sở Xây dựng, sở Tài nguyên và Môi trường, sở Công thương, sở Khoa học và Công nghệ).

Để phấn đấu đạt chỉ tiêu của Chỉ thị 10 đến hết năm 2023, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC; triển khai biên lai điện tử trên địa bàn toàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số, đồng thời hướng dẫn người dân cài đặt, nắm kỹ năng sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản và giúp người dân thuận lợi trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nguyễn Thị Ngọc Anh