Tỉnh Bắc Ninh xếp thứ 03 cả nước và đứng đầu vùng Đồng bằng Sông Hồng về chỉ số PAPI

02/04/2024 14:26 Số lượt xem: 23

Sáng 02/4, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES) tổ chức công bố Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023.

 Toàn cảnh Hội nghị.

Theo Báo cáo PAPI 2023, tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đầu với 46,0415 điểm, tiếp đến là tỉnh Thái Nguyên với 45,7875 điểm. Tỉnh Đắk Nông đứng cuối cùng với với 38,9711 điểm; 02 tỉnh Bình Dương và Quảng Ninh không có dữ liệu.

Tỉnh Bắc Ninh xếp thứ 03 cả nước với 45,7047 điểm và đứng đầu vùng Đồng bằng Sông Hồng.

Đối với các chỉ số nội dung, Bắc Ninh xếp thứ 05 về tham gia của người dân ở cấp cơ sở với 5,5334 điểm; xếp thứ 04 về công khai, minh bạch với 5,8234 điểm; xếp thứ 02 về trách nhiệm giải trình với người dân với 4,5467 điểm; xếp thứ 11 về kiểm soát tham nhũng trong khu vực công với 7,1588 điểm; xếp thứ 23 về thủ tục hành chính công với 7,2747 điểm; xếp thứ 03 về cung ứng dịch vụ công với 8,2568 điểm; xếp thứ 35 về quản trị môi trường với 3,3818 điểm và xếp thứ 02 về quản trị điện tử với 3,729 điểm.

 Các đại biểu dự Hội nghị.

Theo Báo cáo PAPI 2023, chất lượng quản trị và hành chính công tại các tỉnh, thành phố phía Bắc và miền Trung có xu hướng được người dân đánh giá cao hơn so với các địa phương phía Nam. Trong 15 địa phương thuộc nhóm “cao”, có 05 địa phương thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, 04 địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.

Trong 16 địa phương thuộc nhóm “thấp” có 07 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long và 3 địa phương thuộc vùng Tây Nguyên.

Chỉ số PAPI là công cụ người dân tham gia giám sát hiệu quả của chính quyền trong việc thực thi chính sách đến cấp cơ sở. Năm 2023, 19.536 người dân được lựa chọn ngẫu nhiên đã tham gia khảo sát PAPI. Trong suốt 15 năm qua, có tới 197.779 lượt người dân trên phạm vi toàn quốc đã tham gia đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công từ trải nghiệm tương tác trực tiếp với chính quyền các cấp thông qua nghiên cứu PAPI từ năm 2009.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh