Tiểu sử tóm tắt của Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

13/04/2022 08:30 Số lượt xem: 1388

Tiểu sử tóm tắt của Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

 

I. Đồng chí Đào Thu Hà – Phó giám đốc Trung tâm

Họ và tên khai sinh: ĐÀO THU  

Sinh ngày: 01 tháng 9 năm 1976  

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: phường Đông Ngàn,thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Nơi ở hiện nay: Khu Khả Lễ 1, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xã hội học

Lý luận chính trị: Cao cấp 

Tóm tắt quá trình công tác:       

 • Từ ngày 01/8/1999 đến tháng 7/2007: Cán bộ phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  Bắc Ninh.
 • Từ tháng 8/2007 đến tháng 01/2015: Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh.
 • Từ tháng 02/2015 đến tháng 3/2018: Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh.
 • Từ ngày 01/4/2018 đến tháng 13/11/2019: Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh.
 • Từ ngày 14/11/2019 đến nay: Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

II. Đồng chí: Trần Sơn Tùng- Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm

Họ và tên khai sinh: TRẦN SƠN TÙNG

Sinh ngày: 14 tháng  4 năm 1977

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi sinh: Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Quê quán: Xã Bình Dương, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

Lý luận chính trị: Cao cấp 

Tóm tắt quá trình công tác:

 • Từ tháng 5/2002 đến tháng 4/2005: Cán bộ kỹ thuật Đội Xây lắp điện, Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Ninh.
 • Từ tháng 5/2005 đến tháng 4/2011: Chi ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiển tra, Ủy viên BCH Công đoàn, Đội Trưởng Đội xây lắp số 13, Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Ninh.
 • Từ tháng 5/2011 đến tháng 5/2013: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Khối Xây lắp điện, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn (T7/2012), Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Ninh.
 • Từ tháng 5/2013 đến tháng 10/2014: Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh.
 • Từ tháng 10/2014 đến tháng 9/2019: Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh.
 • Từ ngày 03/9/2019 đến ngày 25/11/2021 Trưởng phòng Tổng hợp chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh.
 • Từ ngày 25/11/2021 đến nay Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

TTHCC