THÔNG BÁO: Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2023

30/08/2023 10:24 Số lượt xem: 7936

Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh trân trọng thông báo đến tổ chức, người dân và doanh nghiệp về thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023, như sau:

Trung tâm Hành chính công tỉnh nghỉ tiếp tổ chức, người dân và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/9/2023 (Thứ sáu) đến hết ngày 04/9/2023 (Thứ hai). Trung tâm bắt đầu tiếp tổ chức, người dân và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành theo lịch làm việc bình thường từ ngày 05/9/2023 (Thứ ba).

Trong thời gian nghỉ lễ, tổ chức, người dân và doanh nghiệp vẫn có thể đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (http://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh (https://dichvucong.bacninh.gov.vn). Hồ sơ đăng ký trực tuyến sẽ được tiếp nhận và thụ lý trong buổi làm việc tiếp theo.

Để được hỗ trợ hoặc giải đáp thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0889190555

          Trân trọng!

Trần Quang Nghĩa