Tháng 3, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,97%

02/04/2024 10:16 Số lượt xem: 51

Trong tháng 3, Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và số hoá hồ sơ có những kết quả tích cực, đặc biệt, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,97%.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận mới 13.624 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 60,09%. Cụ thể, đã giải quyết 11.658 hồ sơ (chiếm 85,57%); đang giải quyết 1.526 hồ sơ (11,2%); yêu cầu bổ sung hồ sơ, công dân yêu cầu rút hồ sơ, thực hiện nghĩa vụ tài chính là 440 hồ sơ (3,23%).

Trung tâm trực tiếp trả 5.032 kết quả giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ gửi 324 kết quả đến địa chỉ theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp qua Bưu điện tỉnh; tiếp nhận 103 lượt hỏi của người dân và doanh nghiệp qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử... về cách thức thực hiện TTHC, kết quả giải quyết và các vướng mắc khi thực hiện TTHC. Đẩy mạnh thực hiện việc giải quyết TTHC theo cơ chế “5 tại chỗ”, đến nay có 14/17 sở, ban, ngành triển khai thực hiện tại Trung tâm và đã giải quyết 3.539 hồ sơ trong tháng 3. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các sở, ban, ngành triển khai biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính. Tính đến nay đã có 16/18 sở, ngành, 07/08 đơn vị cấp huyện và 54/126 đơn vị cấp xã chính thức phát hành biên lai điện tử.

Đồng thời, Trung tâm tập trung thực hiện nghiêm quy trình số hoá hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trong tháng đã có 2.253 kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hoá theo quy định. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; nâng cao tiện ích của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 01/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho công dân, tổ chức trong việc nộp hồ sơ và nhận kết quả, tránh để xảy ra tình trạng người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Kịp thời tương tác, tiếp nhận và giải quyết thắc mắc, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua số tổng đài 088.91.90.555 và các trang thông tin điện tử, Zalo, Facebook của Trung tâm.

Trong thời gian tới, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp tục phấn đấy hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC ở 3 cấp; tiếp tục thực hiện việc theo dõi, giám sát, đôn đốc quá trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết các TTHC tại Trung tâm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để tạo thuận lợi cho công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Đào Thu Hà