Tập huấn kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến

10/08/2023 10:19 Số lượt xem: 171

Căn cứ vào công văn đề nghị cử cán bộ làm báo cáo viên lớp tập huấn của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Du. Trong 02 ngày 4/8 và ngày 5/8 Trung tâm Hành chính công tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã triển khai tập huấn ứng dụng phần mềm mới trên Cổng DVC quốc gia, số hóa hồ sơ, kết quả TTHC; giải quyết hồ sơ trực tuyến cho các chuyên viên phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính các cơ quan thuộc huyện, đội ngũ công chức một cửa tại Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận Một cửa 14 xã, thị trấn. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Thu Hà - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hành chính công tỉnh, đồng chí Nguyễn Đại Đồng -  PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du.

Đ/c Đào Thu Hà – Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị tập huấn đã chuyển tải được kiến thức về các bước tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm mới, thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ, hướng dẫn công dân lập tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến, nộp phí điện tử….Đây là những kiến thức quan trọng cho mỗi cán bộ làm công tác cải cách thủ tục hành chính, cũng là kiến thức cần thiết cho công dân khi đi giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính được nhanh chóng, thuận tiện, kịp thời…

Sau buổi tập huấn, các cán bộ của Trung tâm Hành chính công tỉnh cùng với Sở Thông tin & Truyền thông đã xuống Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để trực tiếp hướng dẫn cũng như trao đổi với các cán bộ chuyên môn tại bộ phận một cửa để làm rõ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử.

Các cán bộ của Trung tâm Hành chính công tỉnh, Sở Thông tin & Truyền thông hướng dẫn cán bộ tại bộ phận một cửa xã Liên Bão số hóa hồ sơ, kết quả TTHC trên cổng DVC quốc gia

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp các cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC, cán bộ tại Bộ phận một cửa nắm được yêu cầu nhiệm vụ, cách thức triển khai thực hiện các nội dung về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, Đề án số 06 của Chính phủ; đồng thời nắm vững kiến thức, quy trình về số hóa hồ sơ, từ đó áp dụng vào thực tiễn công việc, nâng cao hiệu quả phục vụ của nền hành chính công trong quá trình chuyển đổi số.

Hoàng Thị Huyền Trang