Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

25/09/2023 16:00 Số lượt xem: 166

Ngày 20/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3265/UBND-XDCB về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 đã có trên Cổng chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://dx.gov.vn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 thông qua việc hiển thị bộ nhận diện trên Cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử, bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc sự quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương từ ngày 01/10/2023 đến ngày 10/10/2023.

Đồng thời, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 10/10/2023 theo hướng dẫn tại Công văn số 4754/BTTTT-CĐSQG của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bước 1: Truy cập vào một trong hai đường dẫn (link) dưới đây để lựa chọn mẫu avatar frame yêu thích:

+ Mẫu 1: https://khunghinh.net/p/1a2b1fbe02b3400a

+ Mẫu 2: https://khunghinh.net/p/f3c22d518000abc0

Bước 2: Sau khi lựa chọn mẫu yêu thích, bấm “Chọn hình” ở phía dưới khung hình để tải lên.

Bước 3: Sau khi tải ảnh lên, kéo và di chuyển trực tiếp ảnh vào trong khung hình hoặc sử dụng thanh công cụ bên dưới để kéo và chỉnh hình sao cho vừa vặn hiển thị.

Bước 4: Sau khi đã căn chỉnh xong, chọn “Tiếp tục”, sau đó chọn “Tải hình”.

Bước 5: Thay ảnh đại diện trên Zalo, Facebook và các nền tảng xã hội bằng hình ảnh vừa tải xuống. Khuyến khích người dùng thực hiện gắn thẻ các Hashtag trên nội dung bài đăng thay ảnh với cú pháp như sau: #ngaychuyendoisoquocgia #namdulieuso #10102023.

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 được đăng tải trên Cổng Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://dx.gov.vn hoặc quét mã QR.

Trần Quang Nghĩa