Những lưu ý với người dân khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng

22/07/2022 09:24 Số lượt xem: 53

Theo Luật Cư trú 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021), từ ngày 01/01/2023, toàn bộ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng.


Người dân cần nhanh chóng đăng ký cư trú, làm thủ tục cấp Căn cước công dân.

Để không gặp phải khó khăn khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy hết hạn giá trị sử dụng, Công an tỉnh đề nghị người dân cần nhanh chóng cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời, đi làm ngay Căn cước công dân gắn chíp điện tử để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính sau ngày 31/12/2022.

Công dân có thể lựa chọn đăng ký cư trú, làm thủ tục cấp Căn cước công dân theo 02 cách:

- Thứ nhất, trực tiếp đến Công an cấp xã nơi công dân cư trú để làm các thủ tục về đăng ký cư trú và cập nhật thông tin lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hôi (Công an tỉnh) hoặc Công an các huyện, thành phố nơi công dân thường trú, tạm trú để làm thủ tục cấp Căn cước công dân.

- Thứ hai, gửi hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú. Trong đó, đối với đăng ký cư trú, công dân đăng nhập vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn để khai báo đầy đủ thông tin và nhận kết quả giải quyết về cư trú.

Đối với đăng ký làm thủ tục cấp Căn cước công dân thực hiện như đối với gửi hồ sơ đăng ký cư trú qua Cổng dịch vụ công. Công dân sẽ nhận được phiếu tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân vào tài khoản công dân đăng ký trên Cổng dịch vụ công. Khi công dân đến lăn tay và chụp ảnh sẽ được ưu tiên thu nhận hồ sơ trước mà không cần phải lấy số thứ tự và chờ đợi đến lượt.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh