Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến

07/12/2023 08:07 Số lượt xem: 174

Việc hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) để đưa vào khai thác, sử dụng thời gian qua đã tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng cung cấp và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử…

Với một phần mềm duy nhất, thống nhất là Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (niêm yết dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình, thay thế cho dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2, 3, 4) tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp trong tỉnh. Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.528 danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC được tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, cho phép người dân, doanh nghiệp có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã được tích hợp. Hệ thống đã hoàn thành tích hợp được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối liên thông hồ sơ TTHC với Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp dùng chung, Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp; kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư…giúp chia sẻ thông tin, dữ liệu hồ sơ TTHC giữa các hệ thống, tiết kiệm thời gian và chi phí của các cơ quan, đơn vị trong quá trình xử lý hồ sơ TTHC.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC góp phần công khai, minh bạch hóa quá trình xử lý hồ sơ TTHC của người dân và doanh nghiệp; giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thể theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc đến từng phòng ban, bộ phận và cán bộ, công chức, viên chức trong việc xử lý hồ sơ TTHC; cũng như cho phép người dân có thể tra cứu thông tin, kết quả giải quyết TTHC. Năm 2023, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn tỉnh nâng lên 46,87%.

 

Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Yên Phong hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới như: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến còn thấp; hoạt động chứng thực bản sao điện tử từ bản chính chưa được triển khai quyết liệt, chưa phát sinh nhiều hồ sơ; chưa khai thác được các dữ liệu có sẵn trên các hệ thống để đơn giản hóa việc cung cấp thông tin...

Để đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh, trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cần tăng cường các biện pháp, nhất là nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong thực hiện các nội dung liên quan đến cải cách TTHC; tiếp tục rà soát, đơn giản hoá thành phần hồ sơ, niêm yết công khai trên môi trường điện tử (Websize, Zalo, Fanpage...) tạo điều kiện người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau; đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, đảm bảo đẩy nhanh thực hiện lộ trình số hoá, tạo lập dữ liệu về kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực tại kho dữ liệu của tỉnh; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, nhất là trình độ công nghệ thông tin để ứng dụng quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán không dùng tiền mặt…đến các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với người dân lao động, công nhân trong các khu công nghiệp, người dân tại các vùng nông thôn ít tiếp xúc với công nghệ và có trình độ ứng dụng công nghệ thông tin thấp. Phát huy hiệu quả hoạt động và cung cấp dịch vụ của Tổng đài Trung tâm Hành chính công tỉnh và phần mềm Phản ánh kiến nghị phục vụ người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin và xử lý, giải đáp thông tin về giải quyết TTHC.

Nguồn: Báo Bắc Ninh