Lương Tài giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trước và đúng hạn đạt 99,04%

02/04/2024 11:12 Số lượt xem: 20

Quý I/2024, Trung tâm Hành chính công huyện Lương Tài đã tích cực tham mưu UBND huyện và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Bộ phận một cửa các xã, thị trấn trong việc cải cách, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện Lương Tài.

Trong quý, Trung tâm Hành chính công huyện đã tiếp nhận 2.496 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 2.195 hồ sơ, trong đó, 2.174 hồ sơ giải quyết trước đúng hạn, đạt 99,04%; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 4,6 tỷ đồng.

Đối với Bộ phận một cửa các xã, thị trấn đã tiếp nhận 1.043 hồ sơ TTHC, đã giải quyết được 1.025 hồ sơ, trong đó, 1.024 hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,9%.

Về tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến, cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 98,6%; tỷ lệ số hoá hồ sơ cấp huyện đạt 99,2%, cấp xã đạt 100%.

Trong thời gian tới, Trung tâm Hành chính công huyện Lương Tài tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu không để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn, hồ sơ phải bổ sung nhiều lần, 100% hồ sơ quá hạn phải có thư xin lỗi hoặc văn bản giải trình của cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, tiếp tục thực hiện việc theo dõi, giám sát, đôn đốc quá trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết các TTHC tại Trung tâm; rà soát TTHC đề nghị đơn giản hóa, cắt giảm quy trình, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết để tạo thuận lợi cho công dân trong việc giải quyết TTHC.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh