Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIX: Thông qua 13 Nghị quyết

08/12/2023 12:54 Số lượt xem: 59

Ngày 8-12, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIX bế mạc, hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang tiếp thu ý kiến đại biểu HĐND

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu tiếp thu ý kiến của HĐND và giải trình, làm rõ một số nội dung về công tác điều hành của UBND tỉnh trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; nghiêm túc tiếp thu ý kiến xác đáng của các vị đại biểu HĐND tỉnh và nhân dân, cử tri trong tỉnh để tập trung chỉ đạo, sớm khắc phục những hạn chế, bất cập; đồng thời cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung khẳng định: Phiên thảo luận, chất vấn dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng. Các đại biểu làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Phần trả lời của các Giám đốc sở cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, cam kết tập trung chỉ đạo, khắc phục những hạn chế để nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và quyết tâm tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Yêu cầu các lãnh đạo sở, ngành vừa trả lời chất vấn tiếp thu ý kiến đại biểu HĐND, có trách nhiệm thực hiện lời hứa, tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng mong muốn của cử tri và nhân dân trong tỉnh; giao các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tham gia giám sát việc thực hiện các nội dung đã cam kết tại phiên chất vấn.

 

Chủ tọa biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp

Sau khi thảo luận, HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết về Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Trong đó, HĐND tỉnh nhất trí với đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân nêu trong Báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

HĐND tỉnh quyết nghị mục tiêu tổng quát năm 2024: “Tập trung triển khai quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và các quy hoạch phân khu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các dự án, công trình trọng điểm, quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, phục hồi phát triển sản xuất công nghiệp, phát triển thương mại hiện đại, dịch vụ tiện ích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm; phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội”.

 

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp

HĐND tỉnh quyết nghị chủ đề công tác năm 2024: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, triển khai các Quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực, phục hồi tăng trưởng kinh tế; xây dựng văn hóa và con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Đồng thời, xác định với 3 quyết tâm chính trị, 17 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 5% - 6% so với năm 2023.

HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết về: Sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định thu phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 8-12-2021 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 về Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; Phân bổ vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 tỉnh Bắc Ninh; Phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động, biên chế Hội để cấp kinh phí hoạt động năm 2023; Quy định số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Dự kiến chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2024; Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ kinh phí đối ứng cho 27 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập mới do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Help Age International tài trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025; Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2022; Điều hành ngân sách cuối năm 2023; xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; Phê chuẩn kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Ninh năm 2024; Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Như vậy, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh thông qua 13 Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng, các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung công việc để nhanh chóng đưa Nghị quyết Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh vào cuộc sống.

Nguồn: Báo Bắc Ninh