Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Một cửa, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại - chuyên nghiệp - vì dân phục vụ”

25/08/2023 17:30 Số lượt xem: 130

Ngày 25/8, Trung tâm Hành chính công tỉnh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Một cửa, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại - chuyên nghiệp - vì dân phục vụ”. Dự hội thảo có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh; đại diện Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận Một cửa cấp xã; đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Đào Thu Hà, Phó Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh: Trung tâm Hành chính công là đơn vị đầu mối trong tiếp nhận, giải quyết TTHC của tỉnh, được UBND tỉnh giao chủ trì, thực hiện nhiều nội dung quan trọng, trong đó một số nhiệm vụ về chỉ tiêu số hoá, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp... Đây là những nhiệm vụ mang tính tiền đề, nền tảng cơ sở quyết định thành bại của mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Trong giai đoạn hiện nay, giải quyết TTHC không chỉ đúng hạn, đúng quy định mà còn đòi hỏi phải đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết trên môi trường điện tử một các hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch; đem lại sự thuận lợi và hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

TS. Nguyễn Phương Bắc, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu phát triển KTXH phát biểu tham luận

Tại Hội thảo, các ý kiến tham luận của các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ số hóa giấy tờ, thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “5 tại chỗ”; việc ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai Dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình; giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công hướng đến nâng cao chỉ tiêu đánh giá theo Bộ chỉ số 766; văn hoá công vụ; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao các kỹ năng cần thiết cho cán bộ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đào Thu Hà, Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu kết luận Hội thảo

Kết luận Hội thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Đào Thu Hà tiếp thu các ý kiến tham luận của các đại biểu và bổ sung, hoàn thiện các giải pháp để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, trong đó trọng tâm là: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp nền tảng phần mềm, hỗ trợ công dân và doanh nghiệp; rà soát, đánh giá toàn bộ các DVCTT để lựa chọn cung cấp DVCTT toàn trình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới; đẩy nhanh việc triển khai biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính.

Trần Quang Nghĩa