Giải đáp vướng mắc trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh

26/09/2023 07:01 Số lượt xem: 76

Ngày 25/9/2023, Trung tâm Hành chính công tỉnh phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bắc Ninh tổ chức Hội nghị hướng dẫn sử dụng và giải đáp vướng mắc cho cán bộ tham gia giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh tại Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh.

Hướng dẫn quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm HCC thành thố Bắc Ninh.

Tại Hội nghị, cán bộ tham gia giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh và cán bộ tại Bộ phận Một cửa cấp phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh trình bày những khó khăn, vướng mắc khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ của người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh như:

Một số thủ tục hành chính của lĩnh vực đất đai đã liên thông tới nhiều cơ quan nhưng vẫn còn cơ quan chưa tham gia vào tiến trình giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, dẫn tới nhiều hồ sơ giải quyết bị chậm, muộn hoặc quá hạn trên hệ thống; Đối với cán bộ Tư pháp – Hộ tịch các phường, trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính của lĩnh vực Hộ tịch liên thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và phần mềm của Bộ Tư pháp còn khó khăn trong công tác tìm kiếm hồ sơ, đường truyền kết nối của hệ thống không ổn định, số hồ sơ giữa 2 hệ thống chênh lệch nhau; Trình độ, kiến thức và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn chưa đồng đều, gây khó khăn trong việc hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và đăng ký tài khoản định danh điện tử; Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn khó khăn do một số cán bộ chưa nắm rõ được quy trình và các thao tác thực hiện; Tại cơ sở chưa được trang bị máy scan cũng như máy tính cấu hình cao để đáp ứng giải quyết công việc...

Các cán bộ của Trung tâm Hành chính công tỉnh và trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã giải đáp mọi khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, hướng dẫn cán bộ của Trung tâm Hành chính công thành phố tham gia giải quyết thủ tục hành chính thao tác trực tiếp trên máy tính. Hội nghị góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, mỗi cán bộ tiếp nhận TTHC sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất khi đến giải quyết các TTHC tại Trung tâm.

  Hoàng Thị Huyền Trang