Cải cách hành chính lĩnh vực BHXH tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

20/02/2024 07:35 Số lượt xem: 76

Thời gian qua, bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố tích cực cải cách hành chính lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Việc đẩy mạnh cải cách hành chính không chỉ tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia và thụ hưởng chính sách mà qua đó giúp ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bối cảnh số đơn vị, số người tham không ngừng gia tăng.

Có thể thấy, những năm qua, ngành BHXH có nhiều đột phá trong thực hiện cải cách hành chính, nhiều thủ tục rườm rà đã được cắt bỏ; việc ứng dụng CNTT được đẩy mạnh qua đó từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu về BHXH, BHYT, BHTN… Tại Bắc Ninh, BHXH tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam; tăng cường công tác truyền thông để người dân, người lao động nắm rõ những đổi mới trong qui trình thực hiện thủ tục. Các bộ phận chức năng, BHXH các huyện, thị xã, thành phố nắm bắt, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), quy trình thực hiện các lĩnh vực nghiệp vụ từ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đến giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Căn cứ quy định và hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã ban hành quy trình quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả các TTHC về BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Phân công Văn phòng làm đầu mối kiểm soát TTHC chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn thường xuyên rà soát các thủ tục, các danh mục TTHC và kiến nghị đơn giản hóa TTHC.

BHXH tỉnh cũng cập nhật các quyết định của BHXH Việt Nam về công bố danh mục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ để niêm yết công khai tại bộ phận một cửa, trên hệ thống Đài truyền thanh và Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh. Công khai số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đứng đầu cơ quan và cán bộ được phân công tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; số điện thoại của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Cùng với các hoạt động trên, BHXH tỉnh tích cực thực hiện kế hoạch TTHC trên môi trường điện tử, trong đó tập trung phổ biến, quán triệt nội dung, kế hoạch đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động; thường xuyên kiểm soát các TTHC trên môi trường điện tử, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện.

 

Tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân tại Trung tâm y tế thị xã Thuận Thành.

Hiện nay, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm hành chính công tỉnh, 7 Trung tâm hành chính công cấp huyện; bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC tại BHXH tỉnh và 7 BHXH cấp huyện. Tại Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh thực hiện 25 TTHC; tại bộ phận một cửa Văn phòng BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 25 TTHC. Tại Trung tâm hành chính công tỉnh thực hiện 9 TTHC, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện thực hiện 25 TTHC. Cán bộ làm nhiệm vụ tại các bộ phận này thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, viên chức, đồng thời cấm mọi hành vi gây khó khăn, phiền hà đối với tổ chức, cá nhân đến làm việc và giải quyết công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC theo cơ chế một cửa. Việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện và tại cơ quan BHXH đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2023 tổng số đã tiếp nhận 1.926.356 hồ sơ liên quan đến BHXH, BHYTT, BHTN, trong đó qua giao diện điện tử 1.793.044 hồ sơ, tại bộ phận 1 cửa cơ quan BHXH là 66.310 hồ sơ, qua cơ quan bưu chính là 9.943 hồ sơ, tại Trung tâm hành chính công các cấp 4.743 hồ sơ và số hồ sơ kỳ trước chuyển qua là… Số kỳ trước chuyển qua là 52.316. Cơ quan BHXH đã phối hợp xử lý 1.937.734, trong đó đúng thời hạn 1.855.604 hồ sơ… Đối với những hồ sơ quá thời hạn, ngành triển khai thư xin lỗi và yêu cầu các bộ phận liên quan đẩy nhanh tiến độ bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.

Cùng với các hoạt động trên, BHXH đẩy mạnh triển khai đồng bộ căn cước công dân (CCCD) và triển khai ứng dụng VssID-BHXH số. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh đồng bộ 1.328.420 người, đạt tỷ lệ 96,97% tổng số người tham gia BHXH, BHYT; triển khai 134.689 tài khoản VssID (cài đặt và phê duyệt hợp lệ), trong đó có 121.689 tài khoản đang tham gia BHXH, BHYT tại Bắc Ninh. Nhiều người dân sử dụng hiệu quả các ứng dụng này trong các hoạt động. Điển hình như đi khám, chữa bệnh BHYT sử dụng CCCD. Theo số liệu thống kê, năm 2023, đã có hơn 92% người dân khám, chữa bệnh BHYT trong tỉnh sử dụng CCCD gắn chíp. Việc sử dụng CCCD đi khám, chữa bệnh thay thế thẻ BHYT giấy giúp việc làm thủ tục thuận tiện, nhanh gọn, giảm bớt thao tác so sánh, đối chiếu thông tin trên CCCD với thẻ BHYT giấy mà cán bộ y tế vẫn thường làm.

Nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục triển khai mạnh mẽ cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn nhằm phục vụ tốt hơn người dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.