Ban Quản lý các KCN giải quyết trước hạn hơn 3.000 hồ sơ thủ tục hành chính

07/07/2023 07:43 Số lượt xem: 55

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã tiếp nhận 3.669 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, số hồ sơ trả sớm trước hạn là 3.019 hồ sơ, đạt 82,3%; còn lại 650 hồ sơ đang xử lý chưa đến hạn; không có hồ sơ chậm, muộn.

Cán bộ Ban Quản lý các KCN tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Đến nay, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã công bố 43 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong đó, tổng số dịch vụ công mức độ 3 là 13 TTHC (chiếm 30%); mức độ 4 là 06 TTHC (chiếm 14%).

Riêng số TTHC thực hiện “5 tại chỗ” là 10 TTHC/26 TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ, chiếm tỷ lệ 38,46%. 100% tỷ lệ TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh