Ban Pháp chế giám sát tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại thị xã Quế Võ

19/09/2023 14:53 Số lượt xem: 128

Sáng 19/9, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn thị xã Quế Võ, giai đoạn từ ngày 01/7/2020 đến 30/6/2023.

Toàn cảnh buổi giám sát.

Thời gian qua, công tác cải cách TTHC trên địa bàn thị xã Quế Võ được triển khai đồng bộ, kịp thời ở các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường. Các TTHC được niêm yết công khai, minh bạch; thông tin, tiến độ về giải quyết và kết quả giải quyết TTHC được công bố công khai và gửi đến cho cá nhân, tổ chức kịp thời, hiệu quả. Hoạt động của Trung tâm Hành chính công thị xã và Bộ phận một cửa các xã, phường đã phát huy hiệu quả, tạo sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết các TTHC.

Phó Trưởng Ban Pháp chế Nguyễn Thị Thủy phát biểu tại buổi giám sát.

Công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định trên hệ thống phần mềm Dịch vụ công, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu thực hiện TTHC. Từ ngày 01/7/2020 đến 30/6/2023, Trung tâm hành chính công thị xã đã tiếp nhận 133.555 hồ sơ TTHC, trong đó, 132.410/133.555 hồ sơ đã được giải quyết, đạt tỷ lệ 99,14%. Cấp xã tiếp nhận 229.728 hồ sơ, trên 99% số hồ sơ được UBND các xã, phường giải quyết đúng hạn. Trong 03 năm qua, trên địa bàn thị xã không có đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến cải cách TTHC…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách TTHC trên địa bàn huyện Quế Võ còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Việc số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết theo quy định cấp trên chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể dẫn đến khi thực hiện còn nhiều bất cập; tình trạng hồ sơ trễ hạn, quá hạn vẫn còn, chủ yếu là hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai; việc tạo tài khoản và nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến vẫn còn nhiều bất cập; cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số xã, phường chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ...

Giám đốc Trung tâm Hành chính thị xã Quế Võ Tô Thành Công phát biểu ý kiến.

Đoàn giám sát ghi nhận kết quả đạt được của thị xã Quế Võ trong thực hiện công tác cải cách TTHC. Đồng thời, đề nghị thị xã Quế Võ tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn công tác cải cách TTHC của Trung ương và tỉnh. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác cải cách TTHC, việc thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị trên địa bàn huyện. Đồng thời, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và dịch vụ công trực tuyến; chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các đơn vị trực tiếp xử lý, giải quyết TTHC và làm rõ các nguyên nhân đối với hồ sơ, lĩnh vực trễ hạn để có giải pháp khắc phục phù hợp, kịp thời.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh