Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về cải cách thủ tục hành chính

26/05/2022 09:41 Số lượt xem: 47

Theo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (PAR Index) của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ công bố, tỉnh Bắc Ninh đạt 86,67%, xếp thứ 32, nằm trong nhóm B, tăng 1,37% nhưng lại giảm 15 bậc so với năm 2020.


Cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Kết quả PAR Index năm 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân loại thành 03 nhóm: nhóm A đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, nhóm B đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90%, nhóm C đạt kết quả Chỉ số từ 70% - dưới 80%

Theo bảng xếp hạng, Hải Phòng lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu với kết quả đạt 91,80%; Quảng Ninh tụt xuống vị trí thứ 02 với 91,14%; Đà Nẵng xếp vị trí thứ 03 với 90,25%; Tiền Giang và Kiên Giang là 02 tỉnh xếp cuối cùng với 80,37% và 79,97%.

Tính riêng chỉ số thành phần theo từng lĩnh vực, tỉnh Bắc Ninh xếp thứ 42 về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; thứ 26 về xây dựng và tổ chức thực hiện văn phạm quy phạm pháp luật tại tỉnh; thứ 01 về cải cách thủ tục hành chính; thứ 40 về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; thứ 23 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thứ 63 về cải cách tài chính công; thứ 12 về hiện đại hóa hành chính; thứ 17 về tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội.

PAR Index bắt đầu triển khai từ năm 2012 nhằm giúp Chính phủ theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả cải cách hành chính hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. PAR Index bao gồm 02 Bộ tiêu chí đánh giá riêng cho cấp Bộ và cấp tỉnh, được thiết kế, xây dựng trên cơ sở cụ thể hoá và bám sát các nhiệm vụ CCHC mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, các tỉnh thực hiện.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh