51 dịch vụ công trực tuyến toàn trình lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

08/12/2023 12:46 Số lượt xem: 26

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Danh mục thủ tục hành chính cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.


 

Thủ tục hành chính cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình năm 2023 gồm 47 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 4 thủ tục hành chính cấp huyện.

Trong 47 thủ tục hành chính cấp tỉnh đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình có 24 thủ tục lĩnh vực văn hóa, 5 thủ tục lĩnh vực thể thao và 18 thủ tục lĩnh vực du lịch.

Cụ thể gồm các thủ tục như: Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương; Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng; Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); 7- Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu; Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu; Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh; Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức; Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa...

4 thủ tục hành chính cấp huyện đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình gồm: 2 thủ tục trong lĩnh vực văn hóa cơ sở (Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện; Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện) và 2 thủ tục trong lĩnh vực thư viện (Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng; Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng).

Nguồn: baochinhphu.vn