Đoàn giảng viên và sinh viên trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên thăm, tìm hiểu mô hình Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

07/10/2020 10:47 Số lượt xem: 54

Sáng 5/10, đoàn giảng viên và sinh viên Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên thăm, làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Đây là một chuyên đề nằm trong kế hoạch đào tạo của nhà trường giúp sinh viên có điều kiện vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

Đoàn công tác tham quan mô hình TTHCC

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm và các đồng chí trưởng, phó các phòng chuyên môn giới thiệu tới đoàn về quá trình thành lập, cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động của Trung tâm HCC cấp tỉnh, cấp huyện và Bộ phận 1 cửa cấp xã.

Sau khi nghe báo cáo chung về tình hình hoạt động của Trung tâm. Hai bên có sự trao đổi, chia sẻ một số vấn đề liên quan như: công tác vận hành, mô hình 4 tại chỗ đang thực hiện tại Trung tâm; tiêu chuẩn cán bộ cử ra làm việc tại Trung tâm, tiêu chí đánh giá cán bộ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, chế độ chính sách hỗ trợ cán bộ làm việc tại Trung tâm và Bộ phận 1 cửa cấp xã. Thay mặt đoàn, Cô Vũ Thị Vân giảng viên trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên cảm ơn sự giúp đỡ của Lãnh đạo Trung tâm đã giúp đoàn hiểu rõ mô hình hoạt động của Trung tâm HCC và Bộ phận 1 cửa cấp xã; công tác xây dựng chính quyền điện tử và mô hình thành phố thông minh của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua; đồng thời khẳng định đó là những kinh nghiệm thực tế, tạo điều kiện để sinh viên có thể vận dụng linh hoạt những kiến thức, kỹ năng công tác vào việc xử lý các tình huống pháp luật cụ thể, trau dồi kiến thức, rèn luyện kĩ năng mềm nhằm đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Trao đổi một số nội dung về hoạt động TTHCC

Sau buổi làm việc đoàn giảng viên và sinh viên trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên đã đi thăm quan thực tế tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Một số hình ảnh thăm quan thực tế tại TTHCC

Một số hình ảnh thăm quan thực tế tại TTHCC

Một số hình ảnh thăm quan thực tế tại TTHCC

Một số hình ảnh thăm quan thực tế tại TTHCC

NA