Đẩy mạnh tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

27/07/2023 14:07 Số lượt xem: 199

Tháng 7/2023, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận mới 14.391 hồ sơ (tăng 3.836 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2022), trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 57,42%

Công dân thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Theo đó, đã giải quyết 12.322 hồ sơ (chiếm 85,62%); đang giải quyết 1.832 hồ sơ (12,73%); yêu cầu bổ sung hồ sơ, công dân yêu cầu rút hồ sơ, thực hiện nghĩa vụ tài chính là 237 hồ sơ (1,65%).

Trung tâm trực tiếp trả 5.139 kết quả;  hỗ trợ gửi 534 kết quả đến địa chỉ theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp qua Bưu điện tỉnh; tiếp nhận 152 lượt hỏi của người dân và doanh nghiệp qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử... về cách thức thực hiện TTHC, kết quả giải quyết và các vướng mắc khi thực hiện TTHC; đẩy mạnh thực hiện việc giải quyết TTHC theo cơ chế “5 tại chỗ”. Đến nay, đã có 14/17 sở, ban, ngành triển khai thực hiện tại Trung tâm và đã giải quyết 1.131 hồ sơ trong tháng 7.

Trung tâm tập trung thực hiện nghiêm quy trình số hoá hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trong tháng đã có 3.412 kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hoá theo quy định. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; nâng cao tiện ích của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 01/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho công dân, tổ chức trong việc nộp hồ sơ và nhận kết quả, tránh để xảy ra tình trạng người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Kịp thời tương tác, tiếp nhận và giải quyết thắc mắc, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua số tổng đài 088.91.90.555 và các trang thông tin điện tử, Zalo, Facebook của Trung tâm.

Trần Sơn Tùng