Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

28/09/2020 11:24 Số lượt xem: 52

Trong thời gian qua, thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương.Với tư duy tích cực đổi mới,việc đổi mới hệ thống chính trị và xây dựng nền Hành chính hiện đại đã được Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đột phá chiến lược. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, tiên phong đã được áp dụng thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, việc triển khai xây dựng Đề án Thành lập Trung tâm Hành chính công là một điển hình.

Đ/c Nguyễn Văn Phúc Giám đốc Trung tâm phát biểu tại hội thảo

Là một trong 03 địa phương được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm thành lập tại Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17/04/2017. Trên cơ sở đó, năm 2018 tỉnh Bắc Ninh đã triển khai tại 8/8 huyện thị xã thành phố, đồng thời chỉ đạo, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đổi mới hoạt động “Bộ phận Một cửa” tại 126/126 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh một cách đồng bộ, hiện đại. Nhờ đó, ngay từ ngày đầu đi vào hoạt động, mọi yêu cầu của tổ chức, công dân đã được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật, từng bước làm thay đổi, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tạo niềm tin, sự hài lòng của tổ chức, công dân. Qua đó, đã khẳng định sự ra đời Trung tâm Hành chính công là phù hợp, là khâu đột phá, là bước đi mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm chính trị của Lãnh đạo tỉnh trong cải cách TTHC, nhằm tạo bước tiến vượt bậc các chỉ số: PCI, PAPI, PAR INDEX.

Trong 03 năm hoạt động, Trung tâm đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ; các Bộ ngành nhiều lần về thăm; nhiều địa phương đến học tập kinh nghiệm để triển khai áp dụng; nhiều cơ sở đào tạo liên hệ đưa giảng viên, học viên về nghiên cứu thực tế; đồng thời là cơ sở thực tiễn để Trung ương tổng kết, đánh giá ban hành quy định về mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công thống nhất trong toàn quốc.

        1.Một số kết quả cụ thể

1.1. Trong công tác kiểm soát TTHC:

-100% TTHC của cả 3 cấp đã được kiểm soát một cách chặt chẽ, đảm bảo đúng qui định của pháp luật; kết hợp với ứng dụng CNTT nhiều thủ tục đã được cắt giảm thời gian giải quyết.

-100% quy trình các bước thực hiện ở cả 3 cấp đã được lập bản đồ, số hóa, đảm bảo đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

- Số lượng TTHC đăng ký thực hiện 4 tại chỗ năm 2020 ở cấp tỉnh và cấp huyện đạt trên 70%; cấp xã 100%.

1.2.Kết quả giải quyết TTHC.

a. Cấp tỉnh: đã tiếp nhận, giải quyết 150.000 hồ sơ, bình quân 50.000 hồ sơ/năm, Trong đó:

- Hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến, đạt tỷ lệ 27,60%

- Hồ sơ thực hiện giải quyết tại chỗ, đạt tỷ lệ 71,54%

- Tỷ lệ hồ sơ trả đúng và sớm đạt 100%, không còn hồ sơ trễ hẹn.

b. Cấp huyện: Đã tiếp nhận và giải quyết: 750.000 hồ sơ, bình quân 250.000 hồ sơ/năm Trong đó:

-Hồ sơ thực hiện giải quyết tại chỗ,đạt tỷ lệ  43,34%.

- Tỷ lệ hồ sơ trả đúng và sớm đạt 99%,

c. Cấp xã: Đã tiếp nhận và giải quyết 1.920.000 hồ sơ, bình quân 640.000 hồ sơ/năm. 100% hồ sơ được giải quyết tại chỗ.

1.3.Về cắt giảm thời gian giải quyết TTHC.

TTHC giảm thời gian nhiều nhất là 10 ngày, cá biệt có thủ tục giảm tới 16 ngày; ngắn nhất là 01 ngày; thời gian giảm bình quân là 4,8 ngày. Tỷ lệ hồ sơ cắt giảm đạt trên80%, nhiều TTHC đã được giải quyết trong ngày. Từ việc cắt giảm thời gian giải quyết, mỗi năm tiết kiệm được trên 800 nghìn ngày công lao động, tương ứng với số tiền trên 60 tỷ đồng.

1.4. Giảm chi phí xã hội:

Từ việc ứng dụng CNTT trong thực hiện thu phí điện tử:

- Giảm chi phí in ấn và quản lý biên lai: Chỉ tính riêng TTHCC tỉnh đã giảm trên 20 nghìn cuốn/một năm.

- Giảm chi phí đi lại của tổ chức, công dân: Do không phải đi lại nhiều lần, đến nhiều nơi, đã giảm được khoảng: 150.000 giờ/năm.

1.5. Giảm biên chế:

- Do không phải bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý biên lai, thu phí, lệ phí tại các cơ quan:

+ Cấp tỉnh: Giảm từ 7 đến 14 biên chế.

+ Cấp huyện: Giảm từ 10 đến 15 biên chế.

- Từ việc ủy quyền tiếp nhận thay và thực hiện “4 tại chỗ”,nhiều vị trí việc làm đã được xác định lại, loại bỏ được trùng lặp, trồng chéo trong thực thi nhiệm vụ; giúp cho việc tinh giảm biên chế được thực hiện một cách dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và thực thi nhiệm vụ tại các phòng, ban, cơ quan chuyên môn.

TS. Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển KTXH phát biểu tại hội thảo

Sau 03 năm hoạt động, với những đóng góp bé nhỏ của mình, Trung tâm Hành chính công đã khẳng định được vị trí trong bộ máy chính quyền các cấp; hoàn thành sứ mệnh được giao, đáp ứng một phần kỳ vọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trong công tác cải cách thủ tục hành chính ở địa phương, thực sự là:

- Địa chỉ tin cậy, cầu nối hiệu quả gắn kết, tạo niềm tin của người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước các cấp trong giải quyết TTHC;

- Là công cụ quan trọng trong quản lý, giám sát, thực thi nhiệm vụ của Lãnh đạo các cấp

- Là môi trường lý tưởng, thực tiễn phong phú cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

          2. Một số hạn chế tồn tại và bài học kinh nghiệm

- Ở một số lĩnh vực việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đơn giản hóa, công bố TTHC chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, dẫn đến nhiều TTHC không có hồ sơ giao dịch nhưng vẫn phải công bố, kiểm soát, gây lãng phí và khó thực hiện.

-Tỷ lệ hồ sơ trả kết quả đúng và trước hẹn cao. Tuy nhiên, vẫn còn hồ sơ phải bổ sung thời gian. Ở cấp tỉnh, chủ yếu là các thủ tục phải xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

- Công chức các cơ quan được cử đến làm việc tại Trung tâm chưa được ủy quyền trực tiếp giải quyết, cơ bản vẫn phải chuyển về các cơ quan chuyên môn, dẫn đến khó khăn hạn chế trong việc cắt giảm thời gian thực hiện và triển khai “4 tại chỗ”.

- Do am hiểu và khả năng sử dụng, khai thác các thiết bị CNTT của một bộ phận công chức và người dân chưa cao; Còn có sự phân tán trong quản lý, cung cấp, chia sẻ dữ liệu từ các ứng dụng do Bộ, ngành quản lý với các ứng dụng do địa phương triển khai.

- Thí điểm thực hiện mô hình Trung tâm Hành chính công là cách làm mới, đòi hỏi phải có sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của TW, đặc biệt là quyết tâm chính trị của Lãnh đạo địa phương các cấp.

Trong số các nhiệm vụ, giải pháp  chủ yếu đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX có nhiệm vụ:“ Xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân, giải quyết kịp thời bức xúc ngay từ cơ sở”. Để hoạt động của Trung tâm Hành chính côngcác cấp phát huy tốt nhất hiệu quả, thực sự là công cụ hữu ích tăng cường, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, giải quyết kịp thời, nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật mọi yêu cầu của tổ chức, công dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nêu trên, Trung tâm Hành chính công tỉnh đưa ra một số bài học kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất cụ thể sau:

Thứ nhất, đây là mô hình mới, chưa có tiền lệ, ngay từ khi xây dựng đề án, đặc biệt là sau giai đoạn tổng kết thí điểm tới đây luôn phải tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ban ngành TW.

Thứ hai, Lãnh đạo các cấp ở địa phương cần tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo, điều hành duy trì hoạt động tổ chức sau khi sơ kết đánh giá để có cơ sở lãnh chỉ đạo trong thời gian tiếp theo.

Thứ batrong thời gian tới cần có sự chủ động thực hiện; sự phối hợp tích cực chặt chẽ của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan; Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; sự ủng hộ của tổ chức, công dân, công đồng doanh nghiệp trong công cuộc cải cách, đổi mới.

Thứ tư,  tăng cường cơ chế tự kiểm tra, giám sát hoạt động trong mỗi tổ chức, cá nhân; kết hợp với sự giám sát của công dân, doanh nghiệp đối với cơ quan Nhà nước các cấp; Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ tác phong phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, người lao động trực tiếp làm việc tại Trung tâm.

Thứ năm, sớm quyết định ổn định tổ chức hoạt động của Trung tâm phục vụ Hành chính công gắn với kiểm soát TTHC một cách thống nhất đồng bộ, theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-CP, ngày 29/5/2020.

NVP