TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẮC NINH

Đia chỉ: 11 A - Lý Thái Tổ - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3.667799

Email: tthcc@bacninh.gov.vn