Cán bộ Sở, Ban, Ngành làm việc tại Trung tâm

08/07/2020 14:25 Số lượt xem: 3774

Cán bộ Sở, Ban, Ngành làm việc tại Trung tâm

STT

ĐƠN VỊ

CÁN BỘ TIẾP NHẬN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Sở Xây dựng


Nguyễn Mạnh Hùng

nmhung.sxd@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0978788668

2

Nguyễn Thị Thanh Huyền

ntthuyen.sxd@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0982042999

3

Sở Tư pháp

Bùi Thị Thuý Hằng

btth.stp@bacninh.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra

0982569728

4

Nguyễn Thị Thanh Thuý

nttthuy1.stp@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0919606589

5

Trần Thị Thảo

ttthao.stp@bacninh.gov.vn

Chuyên viên 0392722125
6

Sở GTVT

Vương Thị Hồng Thanh

vththanh.sgtvt@bacninh.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng 0866160683

7

Trịnh Thị Vân Anh

vananh.sgtvt@gmail.com

Chuyên viên

0912842469

8

Tống Khánh Linh

tklinh.sgtvt@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0947867058

9

Nguyễn Phụng Hoàng

nphoang.sgtvt@gmail.com

Chuyên viên 0978131027

10

Sở Công thương

Vũ Việt Hùng

vvhung.sct@bacninh.gov.vn

Phó Trưởng phòng (TT thuộc Sở)

0392791366

11

Sở VHTT&DL


Đỗ Thành Chung

dtchung.svhttdl@bacninh.gov.vn

Phó Trưởng phòng

0917561888

12

Sở Tài chính

Nguyễn Thị Kim Chi

ntkchi.stc@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0916069057

13

Sở KHCN


Phạm Thị Phượng

ptphuong.skhcn@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0364069594

14

Sở KHĐT

 

Trần Thị Quỳnh Hoa

ttqhoa.skhdt@bacninh.gov.vn

Phó Trưởng phòng

0915044055

15

Nguyễn Thị Hương

nthuong.skhdt@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0982058173

16

Thân Ái Thảo Vân

tatvan.skhdt@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0976543199

17

Sở LĐTB&XH

Ngô Thị Hải Thanh

haithanhbnvn@gmail.com

Chuyên viên

0859596688

18

Trần Thị Lượng

minhluongldlt@gmail.com

Chuyên viên

0986442590

19

Ngô Thị Huyền

Chuyên viên 0392152854

20

Sở Y tế

Đặng Đình Hiến

ddhien.syt@bacninh.gov.vn

Phó Trưởng phòng

0912588488

21

Sở NN và PTNT

Nguyễn Thị Mai

Phó Trưởng phòng (Chi cục thuộc Sở)

 

22

Sở TN&MT


Bùi Thị Phương Thảo

btpthao.stnmt@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0348331735

23

Nguyễn Quang Bính

nqbinh.stnmt@bacninh.gov.vn

PGĐ Văn phòng ĐKĐĐ 0989137135

24

 

Nguyễn Thị Mỹ Linh

ntmlinh.stnmt@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0979972893

25

Ban QLATTP

Nguyễn Thị Ngọc

ntngoctp@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0988754583

26

Sở TT&TT

Lê Huy Giảng

lhg.stttt@bacninh.gov.vn

Phó trưởng phòng

0944755366

27

Ban Quản lý các KCN


Trương Công Tuân

tctuan.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Phó Trưởng phòng

0943955868

28

Nguyễn Kim Huy

nkhuy.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0974593939

29

Nguyễn Văn Lam

nvlam.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Chuyên viên 0972118812

30

Công an tỉnh

Trần Thị Thuỳ Anh

thuyanhbn84@gmail.com

Cán bộ

0985108008

31

Cục Thuế tỉnh


Phạm Phương Hoa

pphoa.bni@gdt.gov.vn

Cán bộ

0936898583

32

Bảo hiểm xã hội

 

Nguyễn Thị Thuý Minh

 

Chuyên viên

0912730388

33

Trần Quang Thuận

thuanbhxhtpbn@gmail.com

Chuyên viên

0399999559

TTHCC