Cán bộ Sở, Ban, Ngành làm việc tại Trung tâm

08/07/2020 14:25 Số lượt xem: 3178

Cán bộ Sở, Ban, Ngành làm việc tại Trung tâm

STT

ĐƠN VỊ

CÁN BỘ TIẾP NHẬN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Sở Xây dựng


Nguyễn Thế Hưng

nthung1.sxd@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0968688798

2

Nguyễn Thị Thanh Huyền

ntthuyen.sxd@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0982042999

3

Sở Tư pháp

Bùi Thị Thuý Hằng

btth.stp@bacninh.gov.vn

Phó Trưởng phòng

0982569728

4

Nguyễn Thị Thanh Thuý

nttthuy1.stp@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0919606589

5

Sở GTVT

Trịnh Thị Vân Anh

vananhsgtvt@gmail.com

Chuyên viên

0912842469

6

Nguyễn Hải Trường

nhtruong.sgtvt@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0988921986

7

Sở Công thương

Vũ Việt Hùng

vvhung.sct@bacninh.gov.vn

Phó TP

0392791366

8

Sở VHTT&DL


Nguyễn Thị Bích Vượng

nbvuong.svhttdl@bacninh.gov.vn

Phó Trưởng phòng

0968598898

9

Sở Tài chính

Nguyễn Thị Kim Chi

ntkchi.stc@bacninh.gov.vn

Phó TP

0916069057

10

Sở KHCN


Phạm Thị Yến

ptyen.skhcn@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0973436301

11

Sở KHĐT

Vũ Văn Cường

vvcuong.skhdt@bacninh.gov.vn

Phó Trưởng phòng

0989977559

12

Nguyễn Thị Hương

nthuong.skhdt@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0982058173

13

Nguyễn Văn Trường

nvtruong.skhdt@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0976543199

14

Sở LĐTB&XH

Ngô Thị Hải Thanh

haithanhbnvn@gmail.com

Chuyên viên

0859596688

15

Trần Thị Lượng

minhluongldlt@gmail.com

Chuyên viên

0986442590

16

Sở Y tế

Đặng Đình Hiến

ddhien.syt@bacninh.gov.vn

Phó Trưởng phòng

0912588488

17

Sở NN và PTNT

Phạm Thị Anh

phamhaoanhbn@gmail.com

Chuyên viên

0977466820

18

Sở TN&MT


 

Trương Thị Hồng Hạnh

tthhanh.stnmt@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0975606293

19

 

Nguyễn Thị Mỹ Linh

ntmlinh.stnmt@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0979972893

20

Ban QLATTP

Nguyễn Thị Thu Hằng

ntthangtp@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0947899157

21

Sở TT&TT

Lê Huy Giảng

lhg.stttt@bacninh.gov.vn

Phó trưởng phòng

0944755366

22

Ban Quản lý các KCN


Trương Công Tuân

tctuan.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Phó Trưởng phòng

0943955868

23

Nguyễn Kim Huy

nkhuy.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Chuyên viên

0974593939

24

Công an tỉnh

Trần Thị Thuỳ Anh

thuyanhbn84@gmail.com

Cán bộ

0985108008

25

Cục Thuế tỉnh


Nguyễn Thị Trúc Quỳnh

nttquynh.bni@gdt.gov.vn

Cán bộ

0982963225

26

Bảo hiểm xã hội

Nguyễn Thị Nguyệt

nguyettnhs1973@gmail.com

Chuyên viên

0834668288

27

Trần Quang Thuận

thuanbhxhtpbn@gmail.com

Chuyên viên

0399999559

TTHCC