Khai trương Trung tâm Hành chính công Thị xã Từ Sơn

Quyết đinh thành lập: Tải về tại đây

Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Quang Hưng

Phó GĐ Trung tâm: Đinh Văn Nghiêm

SĐT: 0913 066 949

TTHCC