Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị

 
 
Sáng ngày 02/01/2018, công ty Điện lực Bắc Ninh chính thức công bố các dịch vụ điện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.