Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị

(BNP) - Sáng 23/5, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Bắc Ninh năm 2018 với chủ đề “Bình đẳng, hợp tác, phát triển hướng tới mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.