Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 924

Đã truy cập : 42986803

(BNP) - Sau hơn 01 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Hành chính công huyện Lương Tài đã từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho người dân và các tổ chức, trở thành điểm sáng trong công tác cải cách hành chính của huyện Lương Tài.