Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị

Trung tâm Hành chính công huyện Quế Võ được thành lập và chính thức ra mắt từ tháng 11/2017. Tuy mới đi vào hoạt động được hơn 04 tháng nhưng bước đầu đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), góp phần phục vụ tốt, đáp ứng nhanh yêu cầu của người dân.