Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị

Lĩnh vực tài nguyên và môi trường là một lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp, là đối tượng dễ gây tranh chấp, xung đột; các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tương đối phức tạp có tính liên thông cao.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1968

Đã truy cập : 43086791