Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị

Bắt đầu từ ngày 09/12/2019, thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg, công dân thực hiện cấp mới, cấp đổi, cấp lại CMND tại Trung tâm Hành chính công thành phố Băc Ninh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3705

Đã truy cập : 43521846