Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 13
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
12/TB-HĐXTVC
Thông báo: Kết quả phỏng vấn của thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Hành chính công tỉnh năm 202020/06/2020
07/TB-HĐXTVC
Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện triệu tập phỏng vấn và danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham gia phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh12/06/2020
08/TB-TTHCC
Thông báo: Về việc Chuẩn bị bảo vệ chương trình hành động, trước khi bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kiểm tra giám sát Trung tâm Hành chính công tỉnh22/05/2020
07/TB-TTHCC
Thông báo: Về việc đăng ký tham gia xây dựng và bảo vệ chương trình hành động, trước khi bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kiểm tra giám sát Trung tâm Hành chính công tỉnh18/05/2020
06/TB-TTHCC
Thông báo, Tuyển dụng viên chức năm 202011/05/2020
01/QĐ-TTHCC
V/v ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh06/01/2020
14/TB-TTHCC
Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức của Trung tâm Hành chính công tỉnh năm 201913/11/2019
08/TB-HĐTDVC
Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn28/10/2019
07/TB-HĐTDVC
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn và danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham gia phỏng vấn ( Vòng 2) tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Hành chính công tỉnh22/10/2019
12/TB-TTHCC
Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh20/09/2019
34/KH-BQLATTP
Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 201916/09/2019
17/TTHCC-KHTH
V/v xin ý kiến hoàn thiện dự thảo Đề án cải cách thủ tục hành chính19/03/2018
02/TTHCC-KHTH
V/v Phối hợp thực hiện đề án cải cách hành chínhLĩnh vực khác10/01/2018
Số dòng / trangTrang 1/11