Vận hành tổng đài tiếp nhận, tư vấn hỗ trợ trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính công huyện Quế võ

12/11/2019 16:14 Số lượt xem: 130

Bắt đầu từ ngày 01/11/2019, hệ thống tổng đài tiếp nhận tiếp nhận, tư vấn hỗ trợ trực tuyến tại Trung tâm hành chính công huyện Quế võ chính thức đi vào hoạt động hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính

Công dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hcc huyện Quế Võ

Thực hiện mục tiêu cải cách hành chính qua việc nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc hướng dẫn, xử lý, văn hóa giao tiếp với người dân, doanh nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Khi có yêu cầu, thắc mắc, phản ánh về việc thực hiện thủ tục hành chính, người dân, doanh nghiệp chỉ cần liên hệ sô 0816.82.56.56 và cung cấp các thông tin liên quan cho Tổng đài viên. Tổng đài viên sẽ nhận cuộc gọi, trả lời thắc mắc trong phạm vi khả năng và quy định hoặc chuyển cuộc gọi đến đầu mối các cơ quan đơn vị; hoặc nhận, ghi nhận (trường hợp không thể kết nối ngay được với đầu mối các cơ quan, đơn vị), điều phối thông tin ghi nhận được và phản hồi của các cơ quan, đơn vị.

Hcc