Từ ngày 25/4/2019, được phép thay đổi tên của con nuôi

24/04/2019 10:23 Số lượt xem: 52

Nghị định số 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2019. Theo đó, có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

Ảnh minh họa

Theo Nghị định này, căn cứ vào Giấy chứng nhận nuôi con nuôi, theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, cơ quan đăng ký hộ tịch được thực hiện thay đổi họ, chữ đệm và tên của con nuôi theo quy định. Tuy nhiên, điều này chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của con nuôi, trong trường hợp con từ đủ 09 tuổi trở lên.

Một điểm mới khác của Nghị định này là bổ sung quy định hỗ trợ bằng tiền cho trại trẻ mồ côi thì phải thực hiện thông qua tài khoản của trại.

Khi hỗ trợ nhân đạo, cá nhân, tổ chức không được yêu cầu cơ sở nuôi dưỡng cho trẻ em làm con nuôi; cơ sở nuôi dưỡng không được cam kết cho trẻ em làm con nuôi vì lý do đã nhận hỗ trợ nhân đạo. Trường hợp cá nhân, tổ chức hỗ trợ nhân đạo bằng tiền thì phải thực hiện thông qua tài khoản của cơ sở nuôi dưỡng.

Ngoài ra, Nghị định cũng chỉ rõ đối với việc nuôi con nuôi trong nước, trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận con nuôi hoặc của người được nhận làm con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi chưa chuyển vào cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi lập biên bản xác nhận tình trạng trẻ em bị bỏ rơi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi; trường hợp trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.

HCC