Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh trao đổi kinh nghiệm với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

25/03/2019 15:49 Số lượt xem: 138

Sáng ngày 23/3/2019, tại thành phố Lạng Sơn, Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh tham dự hội nghị, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm trong giải quyết thủ tục hành chính với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Dự hội nghị, có đồng chí Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm; đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh cùng công chức, viên chức của các sở, ngành làm việc tại Trung tâm.

Đ/c Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm trao đổi một số kinh nghiệm tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh đã trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, điều hành và nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ công chức, viên chức trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Vấn đề thực hiện 4 tại chỗ, công tác thu phí, lệ phí, kiểm soát, đánh giá cán bộ, công chức và ánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo hai Trung tâm cũng chia sẻ về cơ cấu tổ chức và một số hoạt động nổi bật của Trung tâm, đồng thời, chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc và bàn giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, chất lượng phục vụ của Trung tâm hướng tới sự hài lòng của người dân, các tổ chức và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính./.

HCC