Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình tích cực đổi mới hoạt động

12/12/2019 15:56 Số lượt xem: 77

Với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin, thời gian qua Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình đã đạt được kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giải quyết các thủ tục hành chính.

Cán bộ hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính

Niêm yết công khai, các quy định, thủ tục hành chính là một biện pháp để cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện quy định TTHC, đưa các quy định TTHC đi vào cuộc sống; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu, thực hiện TTHC và giám sát các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại Trung tâm đều được xây dựng quy trình đảm bảo rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian và được cập nhật công bố,  niêm yết công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức, 100% các thủ tục hành chính và dịch vụ công được đưa lên trang thông tin điện tử thành phần của huyện, bảng niêm yết tại trung tâm với 219 thủ tục hánh chính theo quy định.

Tính đến 31/10/2019, trung tâm đã tiếp nhận tổng 21.805 hồ sơ, trả sớm và đúng hạn là 21.192 hồ sơ đạt tỷ lệ 97,2%. Số thủ tục hành chính được thực hiện giải quyết 4 tại chỗ là 41/79 thủ tục chiếm 52% được áp dụng tại trung tâm, số thủ tục được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông là 47/218 thủ tục tương đương với 21,6%. Cùng với việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, trung tâm hành chính công huyện đã tiếp nhận hơn 1000 cuộc điện thoại, phản ánh trực tiếp về kết quả giải quyết và một số vướng mắc khi thực hiện TTHC, tất cả kiến nghị, được xử lý kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC

Để giải quyết thấu đáo các thủ tục hành chính, bên cạnh việc đầu tư đồng bộ các trang thiết bị hiện đại để hỗ trợ quá trình giải quyết thủ tục, cũng đòi hỏi việc áp dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đòi hỏi phải được thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác hiệu quả. Năm 2019 trung tâm hành chính công huyện đã phối hợp với trung tâm hành chính công tỉnh triển khai thực hiện in biên lai tự in thay cho biên lai viết tay qua đó nâng cao hiệu quả công việc và tiết kiệm thời gian kinh phí. Cùng với đó thì trung tâm cũng đã triển khai thí điểm liên thông thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động thương binh xã hội, nhằm giảm chi phí và thời gian đi lại cho cán bộ cũng như người dân.

Có được kết quả đó ghi nhận sự nỗ lực vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của tập thể cán bộ Trung tâm HCC huyện Gia Bình, cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện của Huyện ủy, UBND huyện và quan tâm, hướng dẫn của Trung tâm HCC cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Huấn - Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình cho biết: Trong thời gian qua, Trung tâm hành chính công huyện đã triển khai tốt việc rà soát đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính, qua rà soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị, bộ phận kiểm soát TTHC đề nghị các cơ quan chấm dứt ngay việc nộp thừa TTHC so với quy định đã được duyệt và công bố tại Trung tâm hành chính công huyện. Và đặc biệt năm 2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã tham mưu với Lãnh đạo UBND huyện phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh về việc triển khai thực hiện việc thu phí và trả kết quả tập trung,thực hiện in biên lai tự in thay thế cho biên lai viết tay, triển khai liên thông thí điểm thủ tục thuộc lĩnh vực Lao động thương binh xã hội. Bước đầu đã đem lại hiệu quả rõ rệt như tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, nâng cao hiệu quả công việc cho cán bộ.

Thời gian tới, Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình tiếp tục cải cách lề lối, tác phong làm việc, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, phục vụ tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, cá nhân; tiếp tục đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền rà soát, cắt giảm số lượng và thời gian giải quyết thủ tục hành chính, bổ sung thêm các thủ tục hành chính thực hiện theo 4 tại chỗ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi giải quyết thủ tục hành chính

Hcc