Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình hiệu quả trong hoạt động

10/10/2018 10:33 Số lượt xem: 147

Được sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND - UBND huyện, hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình đã tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm

Quý III/2018, Trung tâm hành chính công huyện Gia Bình tiếp nhận 5.049 hồ sơ: Trong đó lĩnh vực Bảo hiểm xã hội 956 hồ sơ, lĩnh vực kho bạc nhà nước 770 hồ sơ, đăng ký kinh doanh 376 hồ sơ, lĩnh vực thuế 974 hồ sơ, lĩnh vực đất đai 1.437 hồ sơ. . . Đã giải quyết xong và trả kết quả sớm 3.845 hồ sơ, trả đúng hẹn 574 hồ sơ, các hồ sơ còn lại tiếp tục được giải quyết trong tháng 10. Hiện tại Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình đang thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định, giải quyết và trả kết quả (gọi tắt là 4 tại chỗ) trên 50 thủ tục hành chính. Bắt đầu từ 01/9 Chi cục Thuế huyện Gia Bình đã bổ sung thêm thủ tục kê khai thuế đăng ký ô tô, xe máy, xe máy điện tại Trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân kê khai và nộp thuế trước bạ tập trung tại Trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Thị Huấn - Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình cho biết: Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tích cực tham mưu cho UBND huyện, tổ chức mở lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ để nâng cao chất lượng xử lý các đơn từ và hồ sơ để nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Thời gian tới, Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình tiếp tục cải cách lề lối, tác phong làm việc, nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, phục vụ tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, cá nhân; tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền rà soát, cắt giảm số lượng và thời gian giải quyết thủ tục hành chính, bổ sung thêm các thủ tục hành chính thực hiện theo 4 tại chỗ, bảo đảm nguyên tắc thuận lợi, nhanh gọn và được giải quyết đúng hẹn. Với những kết quả tích cực từ việc thực hiện trong quý III, cùng sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND - UBND huyện, Trung tâm Hành chính công huyện đang cố gắng khắc phục mọi khó khăn, thông qua việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để trở thành cầu nối giữa cơ quan, đơn vị với tổ chức, cá nhân trong toàn huyện Gia Bình.

TTHCC