Thông báo, về việc thay đổi thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

10/04/2019 09:10 Số lượt xem: 162

Kể từ ngày 16/04/2019, Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo giờ làm việc mùa hè

Cụ thể:

BUỔI SÁNG: TIẾP NHẬN HỒ SƠ và TRẢ KẾT QUẢ TỪ 7h30 đến 11h30

BUỔI CHIỀU:  TIẾP NHẬN HỒ SƠ và TRẢ KẾT QUẢ TỪ 13h30 đến 16h30

Vậy trung tâm Hành chính công tỉnh thông báo để công dân, tổ chức đến làm việc không mất thời gian chờ đợi, đi lại nhiều lần.

HCC