Thông báo hồ sơ đến hẹn trả ngày 12 tháng 12 năm 2019

11/12/2019 14:41 Số lượt xem: 52
Stt Tên cơ quan, đơn vị Ghi chú
1 Ban quản lý các khu công nghiệp Tải tại đây
2 Sở Xây dựng Tải tại đây
3 Sở Kế hoạch và đầu tư Tải tại đây
4 Sở Khoa học và công nghệ Tải tại đây
5 Sở Lao động thương binh và Xã hội Tải tại đây
6 Ban quản lý an toàn thực phẩm Tải tại đây
7 Sở Tài nguyên và Môi trường Tải tại đây
8 Sở Tư pháp Tải tại đây
9 Sở Văn hóa thể thao và du lịch Tải tại đây
10 Sở Nội vụ Tải tại đây
11 Sở Giao thông vận tải Tải tại đây
TTHCC
Nguồn: TTHCC