Thay thế toàn bộ biểu mẫu đăng ký kinh doanh

12/03/2019 09:35 Số lượt xem: 95

Ngày 08/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Hình ảnh cán bộ phòng ĐKKD hướng dẫn công dân đăng ký doanh nghiệp

Theo đó, kể từ ngày 11/3/2019 toàn bộ biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh được ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT sẽ được thay thế bởi biểu mẫu mới theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019.

Một số biểu mẫu điển hình được thay thế như Mẫu: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân; Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần; Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh; Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh…

Ngoài ra, còn một số Mẫu Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành cũng thay đổi, cụ thể như: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật; Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân; Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp; Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện; Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh; Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh;…. 

Do vậy, khi thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp, cũng như việc phát hành các văn bản trong quá trình hoạt động kinh doanh, chủ doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ nội dung Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để thực hiện đúng quy định, hạn chế sự sai sót, đi lại tốn kém thời gian, chi phí.

Mọi vướng mắc xin vui lòng liên hệ:

     Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

     SĐT: 02223.666.222 (Số máy lẻ: 112)

Nội dung thông tư có tại đây.

HCC