Thành phố Bắc Ninh: Nâng cao hiệu quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, sử dụng phần mềm “Một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến” cấp xã

08/10/2018 16:17 Số lượt xem: 158

Hình ảnh bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Suối Hoa

Với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Bắc Ninh, phối hợp, hướng dẫn của Trung tâm Hành chính công tỉnh, thời gian qua không chỉ thực hiện hiệu quả mô hình Trung tâm Hành chính công thành phố mà Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các xã, phường (gọi chung là cấp xã) được thành phố Bắc Ninh tập trung chỉ đạo đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, nêu cao ý thức, thái độ trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.  Từ đó góp phần tích cực đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng vì nhân dân phục vụ cũng như xây dựng cơ quan công quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Diêm Quốc Dũng, Giám đốc Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh trao đổi: “Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về việc đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường đảm bảo đạt các tiêu chí “Liên thông-Hiện đại-Thân thiện-Hiệu quả”, trong đó mấu chốt là việc triển khai hiệu quả sử dụng phần mềm “Một cửa điện tử”. Với vai trò, trọng trách là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu, triển khai thực hiện, chúng tôi tập trung vào 3 nội dung chính và kết quả đến nay cơ bản hoàn thành: Về TTHC, đã thực hiện rà soát, tổng hợp niêm yết công khai 111 TTHC (trong đó: 75 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã và 36 thủ tục liên thông) thực hiện tại các xã, phường; 19/19 xã, phường cơ bản thực hiện xong việc cải tạo, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ triển khai mô hình; công tác cài đặt, tập huấn, hướng dẫn cán bộ công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện sử dụng phần mềm “Một cửa điện tử” cũng hoàn tất. Qua đánh giá kết quả bước đầu đã có những chuyển biến tích cực trong việc giải quyết các TTHC thông qua sử dụng phần mềm “Một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến” tại các địa phương”.

Kết quả cụ thể, theo thẩm quyền cấp xã (75 TTHC), tính từ ngày 1-2-2018 đến 31-7-2018, các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giải quyết tổng số 29.494 hồ sơ TTHC, trung bình tiếp nhận, giải quyết 255 hồ sơ/tháng/xã, phường. Trong đó hồ sơ TTHC giải quyết sớm và đúng hạn đạt tỷ lệ trên 99%. Các TTHC tiếp nhận nhiều hồ sơ như: Lĩnh vực Chứng thực-tư pháp chiếm tỷ lệ 86,3%; Hộ tịch là 13,1%. Các xã, phường tiếp nhận và giải quyết TTHC có số lượng hồ sơ giao dịch lớn như: Thị Cầu chiếm tỷ lệ 16,0%; Vũ Ninh là 14,5%; Võ Cường là 10,0%... Cũng theo đánh giá, tổng hợp của Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh, qua quá trình theo dõi triển khai, giải quyết TTHC trên phần mềm “Một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến” tại các xã, phường đã có 14/75 TTHC có phát sinh hồ sơ, 61 TTHC chưa có hồ sơ.

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, người dân phường Võ Cường đến giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến chế độ chính sách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường nhận xét: “Việc tập trung các bộ phận chuyên môn vào một phòng làm việc, rồi hệ thống đánh giá mức độ hài lòng, ghế ngồi chờ, nước uống miễn phí phục vụ…những chi tiết có thể tuy nhỏ nhưng đã nói lên nhiều điều về thái độ, ý thức phục vụ, tạo thuận lợi cho công dân đến giải quyết TTHC của cơ quan công quyền. Mong sao mô hình được duy trì tốt, góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chung của địa phương”.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các xã, phường với việc sử dụng phần mềm “Một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến” trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh cần xây dựng kế hoạch, triển khai tích cực thực hiện việc đơn giản hóa TTHC theo phương châm “Tiếp nhận-thẩm định-giải quyết-trả kết quả” (gọi tắt là “4 tại chỗ”); tăng cường công tác tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, sử dụng phần mềm “Một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến”; thành phố chỉ đạo bổ sung tiêu chí đánh giá xếp loại các xã, phường hằng năm căn cứ kết quả giải quyết TTHC và mức độ hài lòng của người dân… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để phục vụ tốt nhất cho tổ chức, công dân khi đến thực hiện các TTHC. Từ đó góp phần tích cực vào cải cách hành chính, xây dựng cơ quan công quyền của thành phố Bắc Ninh hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, đóng góp vào nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Hình ảnh bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Vũ Ninh

Đánh giá về việc nâng cao hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhất là ứng dụng phần mềm “Một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Vũ Văn Hào nhận định: “Việc triển khai ứng dụng phần mềm “Một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến” trong giải quyết TTHC đã từng bước nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho lãnh đạo, cán bộ UBND các xã, phường, dần thay đổi thói quen tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC bằng thù công, nay được thực hiện trên hệ thống phần mềm. Qua đó khẳng định tính chuyên nghiệp, hiện đại và quan trọng hơn hết tạo thuận lợi nhất cho công dân khi đến giải quyết TTHC cũng như mỗi cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”.

TTHCC